Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Opodatkowanie wyprzedawanych towarów po likwidacji działalności

Opodatkowanie wyprzedawanych towarów po likwidacji działalności

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2010-05-12 08:32
Jak opodatkować wyprzedaż towarów handlowych po likwidacji działalności gospodarczej?
W styczniu 2010 r. zlikwidowałam DG opodatkowaną na zasadach ogólnych. Zapłaciłam zryczałtowany podatek dochodowy od remanentu likwidacyjnego.
Chcę się pozbyć pozostałego po DG towaru (wartość około 700 zł), chciałabym go sprzedać np. na aukcjach internetowych.

Czy powinnam zapłacić podatek od takiej sprzedaży i w jakiej wysokości?
lmrowinski / 2010-05-12 08:33 / Łukasz Mrowiński, Doradca podatkowy
Rozumiem, iż pytanie pochodzi od osoby, która jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów (dalej: „księga”).
Zgodnie z treścią § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w przypadku likwidacji działalności podatnicy są zobowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury (tzw. remanentu likwidacyjnego).
Wspomniany spis (remanent) powinien obejmować towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady.
Następnie na podstawie sporządzonego spisu, podatnik określa dochód (zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej „updof”) i odprowadza podatek w formie ryczałtu w wysokości 10% tego dochodu (zgodnie z art. 44 ust 4 updof).
Mając na uwadze powyższe, w sytuacji przedstawionej w pytaniu, od przychodu uzyskanego ze sprzedaży towarów handlowych objętych wcześniej spisem z natury (remanentem likwidacyjnym), podatnik nie powinien odprowadzać podatku dochodowego, albowiem podatek ten (od wartości wspomnianych towarów) został już opłacony.

Najnowsze wpisy