Powrót do Prawa

Klar / 2007-11-17 11:31
Napisałem słowo Prawo z dużej litery. A dlaczego, pokrótce wyjaśnię.
Ktoś kiedyś a w końcu nieważne kto to był, ważne że dostał nagrodę Nobla za to że udowodnił iż powodzenia narodów (tożsamych z Państwem) nie zalezy od tego że:
- mają dostęp do możą - to nieważne,
- mają własne surowce natiralne - też nieistotne,
- mają nieagresywnych sąsiadów na granicach - możana się obejść,
- są dużym narodem - to też nieistotne.

Ważne jest tylko jedno - jakie mają prawo !!.

Straszn ie byłoby ważne i apeluje o to aby zebrać jednostkowe przykłady stosowania prawa stojące w sprzeczności z elementernymi normami moralnymi i często w sprzeczności z konstytucją.

Prawo takie powstaje poprzez umijejętne manipiulacje, polegające na pozornie nieznaczn ych zmianach kodeksów poprzez kodeksy wykonawcze i/lub rozporządzenia ministra., odwołania do prawa cywilnego, gospodarczego itp.To dzięki nim obywatel staje się poddanym, pańszczyżnianiym chłopem, z którym wszystko można zrobić.

Osobną sprawą jest cywilizacyjna podstawa prawa a czytając wypowiedzi na forum rozumiem żę w sensie cywilizacyjnym jak i w klimacie część POlski jest pod wpływem klimatu ze wschodu a część żyje w świecie klimatu azjatyckiego. To pomijam.

Sądzę że do czasu ostygnięcia dobrych i złych emocji wyborczych zwykli ludzie moga ugrać odgrzebanie tego wszystkiego co ogranicza ich podmiotowość.
Sam, oczywiście tez dostarczę własne doświadczenia i obserwacje "skudłaconego prawa", szczególnie prawa pracy.

Najnowsze wpisy