Forum Polityka, aktualnościKraj

Projekt dot. nowych obowiązków funduszy inwestycyjnych do podkomisji

Projekt dot. nowych obowiązków funduszy inwestycyjnych do podkomisji

szklarek / 2010-05-20 21:53

Fundusze inwestycyjne w obecnym stanie prawnym nie informują klientów o stanie posiadanych jednostek uczestnictwa.

Trzy różne towarzystwa FI, których jestem klientem jakoś to czynią od lat.

ponieważ wiele osób przestaje się orientować, w którym funduszu zdeponowało środki i jaką one stanowią aktualnie wartość

Proponuję od razu wprowadzić zapis, że saldo jednostek jest dostarczane do rąk własnych inwestora osobiście przez pracownika FI, a odbiór kwitowany. Dojdziemy do absurdu w konstruowaniu prawa dla indolentów.

Najnowsze wpisy