Forum Forum prawneZmiany w prawie

Projekt zmiany ustawy o VAT

Projekt zmiany ustawy o VAT

szklarek / 2010-03-03 19:00
Przedłożony przez Min. Finansów, przyjęty wczoraj przez Rząd.
A w nim przede wszystkim:
- dostosowanie do dyrektyw unijnych,
- uwzględnienie w przepisach tej ustawy i załącznikach do niej nomenklatury oraz symboli statystycznych wynikających z PKWiU 2008 r., która obowiązuje od początku 2009 r.
- zwolnienie z VAT usług szkoleniowych i edukacyjnych dotyczyłoby podmiotów, które będą wpisane do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub uzyskają akredytację na podstawie przepisów o systemie oświaty.
- wejście w życie 1.01.2011
Informacja za stroną www Premiera, która nie wspomina już o tym,że wprowadza 22% na kursy językowe, i że ww zwolnienie dotyczyć będzie raptem kilkudziesięciu z..tysięcy szkół językowych, co wprost przełoży się na podwyżkę opłat w nich o 22%.

Najnowsze wpisy