Forum Forum prawnePracy

przeniesienie na inne stanowisko pracy

przeniesienie na inne stanowisko pracy

skomentuj
roman195 / 83.7.115.* / 2007-10-18 12:34
doradźcie mi czy przełożony może przenieść pracownika na inne stanowisko pracy w obrębie tego samego działu , ale o innym charakterze obowiązków, wykonywanej pracy. Czy powinien to zrobić formalnie, czy wystarczy ustne polecenie. Jak mają się do tego warunki finansowe, czy powinien je zmienić.
pozdrowienia
roman
przewodnick / 2007-10-20 14:25 / portfel / Uznany Gracz Giełdowy
Jednym z przepisów regulujących z jednej strony zakres oraz warunki w jakich pracodawca może wydać pracownikowi polecenie dotyczące pracy, a z drugiej obowiązek podporządkowania się mu przez pracownika jest art. 42 § 2 Kodeksu pracy.


Stanowi on, iż wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagalne w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o prace na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika

źródło:
http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/powierzenie;pracownikowi;innej;pracy,100,0,245348.html
skomentuj

Najnowsze wpisy