Forum Forum inwestycyjneWydarzenia

Redukcja akcji LC Corp wyniosła 98,12 proc.

Redukcja akcji LC Corp wyniosła 98,12 proc.

skomentuj
Wyświetlaj:
aszulski57 / 2007-06-22 21:14 / Tysiącznik na forum
Panie Czarnecki!
Kpiny ze swoich wielbicieli/ dawców kapitalu /sobie
robisz.
CHOCIAŻ.............................
Akcje Getinu i IDMsa mam .
Na LC Corp nie zarobię ale kurs GETIN u/który zarobił na lewarowaniu/ pójdzie jak rakieta.
samira / 2007-06-23 13:20 / portfel / Małomówny spekulant
Z dużą ostrożnością oświadczam, że z moich wyliczeń wynika, że kto włożył 1000 zł własnych pieniędzy, kupił akcji za 1880 zł. Nie wiem czego się więcej można było spodziewać po lewarowaniu x99.
Jarg / 2007-06-23 11:20 / portfel / Uznany Gracz Giełdowy
Pójdzie, albo i nie... mamy pewien problem... Getin to 10% wagi W40, więc służy grubasom do sterowania tym indeksem... taki los Getinu.

Siepanie, niestety miałeś rację...
aszulski57 / 2007-06-24 12:57 / Tysiącznik na forum
GETIN HOLDING SA zwiększenie udziałów w kapitale podmiotu zależnego


Raport bieżący 44/2007
GETIN Holding S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka nabyła łącznie 2.378.550 (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji Prikarpattya Bank S.A., z siedzibą w Iwano-Frankowsku, Ukraina (dalej Prikarpattya) o wartości nominalnej 1 UAH (jedna hrywna) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.378.550 UAH (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt hrywien), co stanowi równowartość 1.338.172,23 PLN (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 23/100)
Łączna cena, którą Emitent zapłacił za powyższe akcje wynosi 2.702.984,22 USD, co stanowi równowartość 7.630.254,15 PLN (słownie: siedem milionów sześćset trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 15/100).
Nabyte akcje reprezentują 10,81% kapitału zakładowego Prikarpattya i uprawniają do wykonywania 2.378.550 (10,81%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Prikarpattya.
Obecnie Emitent posiada 20.393.899 akcji Prikarpattya, które reprezentują łącznie 92,70 % kapitału zakładowego Prikarpattya i uprawniają do wykonywania 20.393.899 (92,70 %) głosów na Walnym Zgromadzeniu Prikarpattya.
Nabycie akcji nastąpiło ze środków własnych Emitenta.
kom espi zdz
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Getin Holdnig dokapitalizuje ,unowocześni ,opracuje i przedstawi publicznie koncepcję rozwoju
po czym
...................................
sprzedadzą 35-45 % akcji z 5-10 krotnym przebiciem
na GPW.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jak będzie szło tak jak idzie to na koniec 2007 roku
Getin będzie kosztował 30 zł, a na koniec 2008 roku
50 zł /akcja.
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy