Money.pl

Portfel

Użytkownik: Jarg, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 66917

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   33,76% portfela
Ciech sa (CIE) 27,83% 20.97 56.20 4482 167,65
Eko export sa (EEX) 5,40% 1.46 1.60 4453 7,24
Pc guard sa (PCG) 0,53% 2.00 1.17 4984 -41,84
Gotówka   66,24% portfela
Gotówka 66,24% - - - -
106,52