Money.pl

Portfel

Użytkownik: Jarg, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 67836

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   29,98% portfela
Ciech sa (CIE) 23,61% 20.97 45.10 4860 114,79
Eko export sa (EEX) 5,82% 1.46 1.63 4831 9,26
Pc guard sa (PCG) 0,56% 2.00 1.17 5362 -41,84
Gotówka   70,02% portfela
Gotówka 70,02% - - - -
73,52