Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Forum Forum emerytalneZUS

Renta a niezdolność do pracy

Renta a niezdolność do pracy

skomentuj
nonsensehunter / 79.191.84.* / 2011-12-31 08:24
Szukam odpowiedzi na taki oto autentyczny przypadek. U pracownika wykryto chorobę zawodową. Lekarz medycyny pracy trzyma go kilka miesięcy na zwolnieniu lekarskim wystawiając mu ciągle niezdolność do pracy z art 55 paragraf 1 KP . Na badaniu końcowym ,które kończy kilkumiesięczne chorobowe, wystawia zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy na konkretnym stanowisku pracy (zawód regulowany), definitywnie stwierdzając, że ze względu na jego stan zdrowia nigdy nie wróci do zawodu.Z pracownikiem rozwiązano stosunek pracy na mocy zaświadczenia lekarskiego wydanego na podstawie KP (art 43 p 2 i art 229 p 4), które stwierdza niezdolność do pracy na w/w stanowisku pracy .Niezdolności do pracy nie kwestionuje ZUS, wypłacając kilumiesięczny zasiłek chorobowy.Jednak po złożeniu wniosku rentowego (z tytułu częściowej niezdolności, zarówno lekarz Orzecznik ZUS ,jak i Komisja Lekarska uznają go za zdolnego do pracy ,nie uznając jego wcześniej honorowanej niezdolności do pracy.Proszę podać na jakiej podstawie prawnej powstaje takie orzeczenie lekarskie ZUS, które może podważyć niezdolnośi do pracy wydanej w tym przypadku ,czy to na podstawie cytowanych art Kodeksu Pracy , czy powiązanym z nim artykułem ustawy o zawodzie lekarza (art 2 ust 1)?
Wyświetlaj:
wiwan / 2012-01-02 12:42 / 10-ciotysiącznik na forum
Trochę Pan namieszał z zapisami KP.
Art. 55 to swoista dyscyplinarka dana przez pracownika pracodawcy za nieprzeniesienie go na stanowisko, co do którego nie ma przeciwwskazań medycznych takich jakie są do stanowiska obecnego.
Art. 43 reguluje możliwość wypowiedzenia zmieniającego dla pracownika, który z racji wieku ( a raczej bliskości- mniej niż 4 lata- jego uprawnień emerytalnych ) powinien korzystać z ochrony stosunku pracy z art.39 KP.
Oczywiście może on go nie przyjąć.


Niezdolność do pracy na danym stanowisku tak jak zwykła choroba jest orzekana z wspomnianego art.229 KP. Niezdolność do celów rentowych- z ustawy emerytalnej. To zupełnie inne orzecznictwo, owszem to drugie powinno brać pod uwagę to pierwsze, ale nie ma żadnego automatu w tej kwestii.
nonsensehunter / 79.191.221.* / 2012-01-02 13:54
To nie ja namieszałem,zaświadczenia lekarskie ( L-4)o niezdolności do pracy było wystawione na podstawie art 55 ust 1 KP, ba nawet sa gotowe wzorce takich zaświadczeń,po drugie z art 43 i 229 KP nastapiło rozwiązanie stosunku pracy , gdzie też na gotowym druku te artykuły są wyeksponowane .Po trzecie pracownik nie ma nic do powiedzenia jeśli chodzi o zwolnienie go ze wzgledu na stan zdrowia.
Najwazniejsze jest to że nie ma innego orzecznictwa lekarskiego jakie Pan sugeruje.Orzecznictwo lekarskie stosowane w zakresie stosowania KP odnosi się do oceny jak stan zdrowia przebadanej osoby ma się do zdolności do pracy.NIE MA INNEGO ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO.W tym konkretnym przypadku art 2 ust 1 ma zastosowanie zarówno orzecznictwie do celów zatrudnieniowych jak i rentowych.Różnica jest tylko taka ,że czasowa niezdolność do pracy(L-4)moze byc wystawiona do 182 dni, a renta (również czasowa niezdolność do pracy)jest dalszym jej przedłużeniem.Skoro ZUS nie przyznał renty ,to proszę o konkretny art ustawy , który upowaznia do takiej interpretacji.
wiwan / 2012-01-02 20:51 / 10-ciotysiącznik na forum
1.Szkodliwość pracy na danym stanowisku wydawana jest w oparciu o
##Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
2.
Orzekanie o niezdolności do pracy opiera się na:

# Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (
# Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz.U. nr 273, poz. 2711).

Oba orzeczenia różnią się co do celu, podstaw i okoliczności ich podjęcia.
To są różne orzecznictwa.
nonsensehunter / 83.22.174.* / 2012-01-03 09:21
Nie rozumiemy się.Przytoczone rozporządzenie ,czy ustawa o FUS wyznaczają jedynie w jakim zakresie orzecznictwo się odbywa.W rozporządzeniu jest to konkretne stanowisko określone na skierowaniu poracodawcy, a w ustawie o FUS możliwość pracy według poziomu posiadanych kwalifikacji, bo w takim trybie był złozony wniosek rentowy (art 12 ust.3).
Zarówno renta (tutaj częściowa niezdolność do pracy) jak i L-4 jest NIEZDOLNOŚCIĄ DO PRACY, odsyłam do Kodeksu Pracy (art 229 paragraf 4)lub ustawy o służbie medycyny pracy(art. 6 pkt 2 i ppkt c) , bo taki lekarz tu orzekał.Lekarz medycyny pracy orzeka o NIEZDOLNOŚCI DO PRACY do 182 dni lub przy rokowanich pozytywnych dodatkowo o kwartał więcej, a ZUS również czasowo tylko to są dłuższe przedziały czasowe.W tym przypadku pracownik przechodzi na emeryture jako niezdolny do pracy na swoim stanowisku pracy , dodatkowo otrzymuje jednoznaczne ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY W SWOIM ZAWODZIE( REGULOWANY).Lekarz przerzuca NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY na ZUS. ZUS nie ma uprawnień do negowania takiej niezdolności ,wynikających z KODEKSU PRACY.Może to zrobić jedynie udowadniając błąd lekarza medycyny pracy.
Pisze Pan ,że to są rózne orzecznictwa .To proszę powiedzieć na jakiej podstawie prawnej lekarzee ZUS twierdzą ,że górnik z pylicą może dalej pracować w zapyleniu , bo o taki przypadek tutaj chodzi.TAK WYNIKA Z ICH ORZECZNICTWA.PISZĄ NIE JEST PAN NIE ZDOLNY DO PRACY.Pomijają ,że choroba zawodowa może mieć jakikolwiek wpływ na zdolność do pracy.Powstają dwa przeciwstawne orzeczenia lekarskie na ten sam temat,lekarz medycyny pracy pisze niezdolny do pracy na stanowisku pracy, lekarz ZUS pisze zdolny, który kłamie?
wiwan / 2012-01-03 21:16 / 10-ciotysiącznik na forum
Lekarz orzecznik ZUS NIE twierdzi, że ten górnik z pylicą może dalej pracować w zapyleniu, ale że nie jest niezdolny do pracy. Bo praca w zapyleniu nie jest jedyną dla niego możliwą.
Art. 13, ust. 2 ustawy jasno mówi o uwzględnianiu możliwości podjęcia innej pracy z tymi kwalifikacjami, predyspozycjami i w tym wieku.

Nie ma tu CO DO ZASADY konfliktu z orzeczeniem lekarza medycyny pracy.

Radzi Pan sobie z aktami prawnymi, z argumentowaniem- może warto, jeśli jeszcze nie minęło 14 dni złożyć skargę na orzeczenie lekarza co zaskutkuje komisją trzyosobową. Może rzeczywiście ta konkretna pylica jest tak zaawansowana, że niezdolność częściowa powinna być orzeczona.
Potem ewentualnie z odwołaniem od decyzji rentowej.
Przekonywanie mnie do Panu wygodnej interpretacji sytuacji ( automatycznego przeniesienia treści orzeczenia lekarza medycyny pracy o szkodliwości pracy na danym konkretnym stanowisku na orzeczenie niezdolności do pracy dla celów rentowych ) niczemu nie służy.

Powodzenia.
nonsensehunter / 83.22.174.* / 2012-01-03 21:38
Nie próbuje Pan zrozumieć o co chodzi.Lekarz orzecznik nie ma uprawnień o orzekaniu o zdolności do pracy innej niż przewiduje ustawa o FUS.Jego orzecznictwo opiera się na określeniu (nie)zdolności do pracy jedynie w zakresie tej ustawy.Czyli czy zachodzi niezdolność całkowita lub częściowa i nic więcej.Odpowiedź że NIE JEST PAN NIEZDOLNY DO PRACY wykracza poza jego uprawnienia,z takiego orzeczenia wynika ,że choroba zawodowa nic nie powoduje.Z przytoczonego tu przypadku jasno wynika ,że art 12 ust 2 nie ma tu zastosowania,więc lekarz ma okreśkić zgodnie z ustawą jedynie czy choroba zawodowa nie powoduje niezdolności do pracy według poziomu posiadanych kwalifikacji (art 12 ust.3 ustawy o FUS),KAZDE INNE ORZECZENIE LEKARZA ZUS WYKRACZA POZA JEGO KOMPETENCJE. Czyli czy jest całkowicie niezdolny lub częściowo.NIE MA UPRAWNIEŃ DO OGÓLNEGO OKREŚLANIA O ZDOLNOŚĆI DO PRACY INNEJ NIŻ ZGODNYCH Z POZIOMEM KWALIFIKACJI.
nonsensehunter / 79.191.98.* / 2012-01-04 11:20
Proszę ponadto zwrócić uwagę, że działanie organu rentowego jest ograniczone wnioskiem ubezpieczonego ( w uzasadnieniu wyroku SN II UKN 429/00 i SN II UKN 41/00). Lekarze ZUS nie mogą więc wniosku rentowego rozpatrywać nie zgodnie z inną podstawą prawną niż ta ,na którą powołuje się ubezpieczony. Pojęcie częściowej niezdolności do pracy jest autonomicznym pojęciem medyczno-prawnym i powiązany jest z konkretnym świadczeniem przewidzianym tylko w takim przypadku. Lekarz ZUS nie ma więc ustawowych uprawnień do określania innej (nie) zdolności ,niż wywołaną wnioskiem ubezpieczonego. Formuła wygłoszona przez ZUS (NIE JEST PAN NIEZDOLNY DO PRACY) na wniosek z art. 12 ust 3 ustawy o FUS jest wadliwa i co do istoty merytorycznej zagadnienia prawnego jak i nie zgodna z formą prawną decyzji (art. 107 k.p.a ) i powinna poddana z tej przyczyny na podstawie art.113 paragraf 2 kpa dodatkowemu uzasadnieniu .Winna być przedstawiona w sposób nie budzący wątpliwości. Ubezpieczony nie pyta się ZUS czy NIE JEST NIEZDOLNY DO PRACY, ale pyta się czy choroba zawodowa nie powoduje częściowej niezdolności do pracy .Odpowiedź powinna brzmieć: JEST PAN CZĘŚCIOWO (NIE) ZDOLNY DO PRACY.

Widzę, że nie rozumie Pan istoty zagadnienia to przedstawię na bardziej czytelnym przykładzie ubezpieczenia komunikacyjnego:
Uczestniczy Pan w stłuczce samochodem , uszkadza zderzak , reflektor , karoserię. Występuje Pan do firmy ubezpieczeniowej o odszkodowanie na pokrycie kosztu naprawy samochodu , ubezpieczyciel odpowie ,że odszkodowanie się nie należy ,bo jeździć Pan takim autem może. W ten sposób postępuje ZUS
nonsensehunter / 79.191.98.* / 2012-01-04 11:29
Wkradł się nie zamierzony błąd , chodzi o wyrok SN II UKN 429/97 i II UKN 41/00,przepraszam.
skomentuj

Najnowsze wpisy