Forum Forum ubezpieczeńNa życie

Roszczenia z tytułu ubezpieczenia na życie w PZU

Roszczenia z tytułu ubezpieczenia na życie w PZU

Pielin / 2009-03-23 17:26
Po blisko 16 latach od zgonu współubezpieczonego dowiedzałem się o tym fakcie .
Zgodnie z &40 Ogólnych warunków... roszczenie przedawnia sie w z upływem 3 lat od dnia wymagalności. Pytanie, czy dzień wymagalności to dzień zgonu, czy dzień kiedy uzyskałem o tym wiedzę.
lezdrub / 79.185.93.* / 2009-03-29 17:33
Idż do Zus po pogrzebowe.

Najnowsze wpisy