Forum Prawo - porady i tematy

rozstrzygnięcie decyzji a uchwała SN

rozstrzygnięcie decyzji a uchwała SN

hal12 / 83.5.37.* / 2007-02-01 06:25
na podstawie art.73 pkt 3 ustawy wprowadzjęcej przepisy reformujące administrację publiczną (Dz.U,nr133 poz.872,pz 1998r.)prowadzone jest postepowanie administracyjne w cellu wydania decyzji o przyznaniu odszkodowania za wywłasczoną nieruchomość ,która została przeznaczona gminną.
Cytowany wyżej artykuł stanowi,ze odszkodowanie jest należne od dnia 1.1.1999rr. tzn. od dnia wejścia wżycie powyższych przepisów.,tymczsem faktycznie nieruchomośc ta od co najmniej 20 lat była przeznaczona pod drogę i była we wladaniu gminy.
W związku z tym,iż dopiero powyższa ustawa stworzyła podstawy prawne do do wyplaty odszkodowania, na obszarze całego kraju zaczęto regulować należne zobowiązania wobec byłych włacicieli .
W związku z licznymi odwolaniami od decyzji, w których kwestionowano termin od,ktorego wyplacano odszkodowanie, sprawa ta została rozstrzygnięta przez SN w formie Uchwały 7 sędziów w 2006 r , a podstawą tego rozstrzygnięcia było pytanie prawne- od jakiego terminu należy wyplacać wyplacać odszkodowanie,czy zbowiązującym jest termin wyznaczony ustawą czy czas faktycznego władania nieruchomością przez gminy.
SN zajał stanowisko, że do wyplaty odszkodowania nalezy przyjąc okres faktycznego użytkowania nieruchomości przez gminę.co przemawia na korzyść strony.
W związku z tym mam pytanie -jak powinien się zachować w organ administracji publicznej wydający decyzję o odszkodowaniu?
Czy decyzja powinna zostać wydana na podstawie cytowanej wyżej ustawy a roszczenie strony o wyższe odszkodowanie (stosownie do Uchwały SN) powinno być przedmiotem postępowania sądowego?
Czy organ administracji orzekający w tej sprawie jest związany z tą uchwałą i powinna znależć umocowania prawne w decyzji?
Proszę o odpowiedz.

Najnowsze wpisy