Forum Forum prawneCywilne

sprawa daleko od miejsca zamieszkania?

sprawa daleko od miejsca zamieszkania?

skomentuj
damianczypek / 2010-11-24 11:33
Witam dostałem wezwanie do sądu jako świadek z adnotacją "obecność obowiązkowa" sprawa to czy się przeciwko Panu który rozpowszechniał piracko sygnał cyfry+ .Niestety odległość jest dość znaczna Tychy-Sandomierz więc planuje napisać odwołanie z prośbą o przesłuchanie w miejscu zamieszkania z powodu opieki nad 3,5 letnim dzieckiem czy to ma jakieś szanse powodzenia? jak napisać takie pismo? dodam że pół roku temu byłem w tej sprawie przesłuchany jako na komendzie w mojej miejscowości zamieszkania. Proszę o odpowiedz.
Wyświetlaj:
Ekspertka / 2010-11-25 13:40
To częsty problem w sprawach karnych. Czasem świadek nie może dojechać do sądu właściwego oddalonego np. 300 km. Można złożyć stosowny wniosek to tego sądu i podać przyczyny, dla których nie można przyjechać – choroba, inwalidztwo, opieka nad dziećmi.

Kodeks Postępowania Karnego

Art. 396. § 1. Jeżeli zapoznanie się z dowodem rzeczowym lub przeprowadzenie oględzin przez pełny skład sądu napotyka znaczne trudności albo jeżeli strony wyrażają na to zgodę, sąd wyznacza do tej czynności sędziego ze swego składu albo sąd wezwany.
§ 2. Sąd może zlecić przesłuchanie świadka sędziemu wyznaczonemu ze swego składu lub sądowi wezwanemu, w którego okręgu świadek przebywa, jeżeli świadek nie stawił się z powodu przeszkód zbyt trudnych do usunięcia.
§ 3. W czynnościach wskazanych w § 1 i 2 mają prawo brać udział strony, obrońcy i pełnomocnicy. Oskarżonego pozbawionego wolności sprowadza się tylko wtedy, gdy sąd uzna to za konieczne.
§ 4. Sędzia wyznaczony lub sąd wezwany może przeprowadzić także inny dowód, którego potrzeba wyłoni się w toku czynności wskazanej w § 1 lub 2.

oraz to

Art. 177. § 1. Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania.
§ 1a. Przesłuchanie świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość. W postępowaniu przed sądem w czynności bierze udział sąd, o którym mowa w art. 396 § 2; przepis art. 396 § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu.

Opieka na 3,5 letnim dzieckiem może być taką przyczyną. Szanse są bardzo duże.
damianczypek / 2010-11-25 18:42
Dziękuje bardzo za informacje mam zamiar jutro napisać takie pismo ale niestety kompletny brak weny....!jak to mniej więcej sformułować?
wiwan / 2010-11-25 11:37
Wzoru pisma nie ma. Musi zawierać oczywiście wszystkie twoje personalia i oznaczenie sądu, sprawy ( sygnatura akt i strony postępowania ) i jej daty na którą zostałeś wezwany.Tytuł "wniosek o przesłuchanie świadka w drodze pomocy sądowej przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania".
Treść prośby, Argumentacja- dlaczego nie może/ nie chce się Pan stawić( czas, odległość, praca, rodzina ) choć oczywiście przysługuje zwrot kosztów i wolne w pracy.
Można dorzucić wniosek, że w razie żądania stawiennictwa osobistego przez stronę Pana powołującą- domaga się Pan od niej zaliczki na zwrot ww kosztów dojazdu.

Jednakowoż w art. 396 par 2 KPK wspomina, że te powody niestawiennictwa w sądzie wzywającym powinny być 'trudne do usunięcia"
skomentuj

Najnowsze wpisy