Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Sprzedaż na allegro, a własna działalność gospodarcza

Sprzedaż na allegro, a własna działalność gospodarcza

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2010-07-15 22:54
Jestem studentką i myślę o sprzedaży własnego wyrobu biżuterii. Chciałabym wystawić 300 par kolczyków na allegro na kilka tygodni. Czy, żeby sprzedawać na allegro muszę rejestrować działalność gospodarczą.

Jola
kpoplawska / 2010-07-15 22:56 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
W Pani przypadku taka aktywność wymaga rejestracji własnej działalności gospodarczej, ze względu na to, że to nie będzie jednorazowa czynność tylko zamierza Pan prowadzić taki rodzaj działalności. Prowadzenie sprzedaży na allegro kwalifikuje się jako własna działalność gospodarcza. Może Pani robić to w swoim imieniu lub robić to w imieniu zaprzyjaźnionej firmy.

Według aktualnie obowiązującego prawa pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (jednocześnie), prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów czyli m.in. do źródła jakim jest sprzedaż rzeczy.

Sprzedaż rzeczy wykonywana w sposób zorganizowany ma miejsce wówczas gdy zaistnieją pewne zorganizowane powiązania np.: jest biuro lub magazyn przeznaczony na składowanie rzeczy do sprzedaży, sprzedający posiada stałe kontakty z odbiorcami i dostawcami oraz kurierami, działania będą wspomagane przez osoby trzecie.

O Sprzedaży rzeczy wykonywanej w sposób ciągły można powiedzieć, gdy sprzedający w sposób ciągły zawiera umowy sprzedaży albo np. wystawia przedmioty na aukcjach. Ciągłość działalności będzie zachowana również w przypadku prowadzenia działalności sezonowo.

Aby sprzedaż dokonywana za pośrednictwem internetu nie została uznana przez organ podatkowy za działalność gospodarczą nie może być wykonywana w sposób zorganizowany oraz ciągły. Co oznacza, że jeżeli sporadycznie wystawiałaby Pani parę kolczyków nie musiałaby Pani rejestrować działalności.

Dodatkowo kiedy sprzedajemy rzeczy ruchome używane, których właścicielem nie jest firma oraz sprzedaż nie następuje przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, aktywność nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego.

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy