Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Rejestracja własnej działalności gospodarczej.

Rejestracja własnej działalności gospodarczej.

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2009-10-21 11:45
Chciałabym otworzyć własną działalność gospodarczą. Gdzie należy zarejestrować taką działalność i w jaki sposób to zrobić. Jaką nazwę wybrać? Jaki zakres działalności gospodarczej wybrać jeżeli planuję świadczyć usługi sprzątania budynków? Kaja
kpoplawska / 2009-10-21 11:48 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Po zmianach, które weszły w życie w dniu 31.03.2009 r. wprowadzając zasadę jednego okienka, proces rejestracji nowej działalności gospodarczej wygląda następująco:

Przedsiębiorca wypełnia jeden wniosek, tzw. wniosek zintegrowany EDG-1. Wniosek składa się w urzędzie gminy właściwym według adresu zamieszkania przedsiębiorcy. Można to będzie zrobić także przez Internet, wówczas wniosek musi zostać podpisany swoim podpisem elektronicznym lub jeśli go nie ma należy osobiście podpisać w urzędzie.
W gminie wypełnia się wniosek zawierający podstawowe dane niezbędne do rejestracji m.in. takie jak adres zamieszkania, zameldowania, adres siedziby firmy oraz zakładów głównych, nazwę przedsiębiorcy, rodzaje działalności według PKD 2004 i 2007, adres do korespondencji, właściwe organy, czyli urząd skarbowy oraz ZUS, informację o rachunku bankowym (o ile taki posiada).

Nazwa firmy musi zawierać imię i nazwisko zakładającego działalność, czyli np „DORADZTWO GOSPODARCZE Zofia Marszałek”. Jeśli jest to spółka cywilna, nazwa musi zawierać imiona i nazwiska wszystkich wspólników. Następnie podajemy adres zamieszkania i adres/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, który może być tożsamy. Miejscem prowadzenia działalności jest adres, pod którym rejestrujemy firmę. Aby zarejestrować działalność pod wybranym adresem, należy mieć prawo do korzystania z danej lokalizacji. Może to być akt notarialny (mieszkanie jest naszą własnością), umowa wynajmu lokalu do celów gospodarczych, umowa wynajmu lokalu mieszkalnego plus zgoda najmującego na prowadzenie firmy w lokalu, umowa użyczenia (od rodziny, bliskich).

Wypełniając formularz należy podać zakres działalności gospodarczej. Aby to uczynić należy posłużyć się Polską Klasyfikacją Działalności i odnaleźć wszystkie pozycje, które mogą odzwierciedlać to, czym będzie zajmowała się firma. Ważnym elementem wniosku jest określenie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, tj. rzeczywistej działalności operacyjnej.

Należy sprawdzić czy prowadzenie działalności nie wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia (ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 roku).

Urzędy gmin samodzielnie dokonują wszystkich formalności dotyczących pełnej rejestracji
działalności gospodarczej osoby fizycznej, związanych z wpisem lub zmianą w krajowym
rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacją NIP oraz zgłoszeniem do ZUS.
Rozpoczynając działalność gospodarczą należy podjąć decyzje dotyczące: formy opodatkowania, formy prowadzonej ewidencji księgowej, posiadania statusu tzw. VAT-owca.

Formalności związane z założeniem firmowego konta bankowego oraz wyrobieniem pieczątki wymagają mimo wszystko samodzielnego udziału przedsiębiorcy. Nie obędzie się też bez dodatkowej wizyty w ZUS, celem zgłoszenia siebie do ubezpieczenia (nowo zarejestrowany przedsiębiorca ma 7 dni od daty rozpoczęcia działalności) oraz wówczas, gdy przedsiębiorca będzie chciał zatrudniać pracownika lub zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny.
Podobnie jest z urzędem skarbowym. Przyjęty wzór wniosku EDG-1 nie zawiera wszystkich informacji, których do tej pory wymagał Urząd Skarbowy, takich jak wybór formy
opodatkowania, podjęcie decyzji o skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT. Dlatego takie informacje należy samodzielnie uzupełnić w US na druku NIP-1 oraz VAT-R tak jak odbywało się to do tej pory.

Przedmiotem Pani planowanej działalności są usługi sprzątania budynków, co może odpowiadać następującym numerom według klasyfikacji PKD: 81.10. Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 81.29. Z Pozostałe sprzątanie, 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy