Forum Forum inwestycyjneOpinie o spółkach

STI GROUP -Zbycie akcji własnych 120.000 sztuk po cenie 0,40 zł

STI GROUP -Zbycie akcji własnych 120.000 sztuk po cenie 0,40 zł

skomentuj
rel_inwest_sti_group_sa / 195.177.86.* / 2014-04-02 10:54
Zarząd Spółki STI GROUP SA z siedzibą w Częstochowie ("Spółka" / "Emitent") informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2014r. dokonał zbycia akcji własnych w ramach i na zasadach przewidzianych regulaminem. Na dzień 2 kwietnia 2014r. roku Emitent posiadał łącznie 1.728.480 sztuk akcji własnych. Akcje te stanowiły 10.80% w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,80% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.

Ilość sprzedanych w dniu 2 kwietnia 2014r. akcji w transakcjach poza rynkiem NewConnect w oparciu o umowy cywilno - prawne z czterema Inwestorami wyniosła 120.000 sztuk po cenie 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) za jedną akcję. Akcje zbyte stanowią 0,75% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,75% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Po dokonaniu ww. transakcji zbycia akcji własnych w oparciu o umowę cywilno - prawną Emitent posiada łącznie 1.608.480 akcji własnych, stanowiących 10,05% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Bogdan Sadecki - Prezes Zarządu
Redakcja forum / 2014-04-02 11:21
Proszę NIE MNOŻYĆ wątków poświęconych tej samej spółce. Należy je dopisywać do poprzednich postów w JEDNYM wątku.

Przeklejanie całych raportów inwestorskich Spółki stanowi naruszenie Regulaminu Forum Money.pl
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy