Forum Forum prawneBankowe

Termin płatności weksla in blanco?

Termin płatności weksla in blanco?

nike / 2009-02-19 14:46
Pan X w końcu 98 roku zaciągnął kredyt zabezpieczony 8 wekslami ''in blanco'' i podpisami 2 poręczycieli wekslowych.Deklaracja wekslowa jest opatrzona klauzurą ''zapłacę bez protestu ten weksel sola''.Sama deklaracja jest wypełniana przez pracownicę Banku i opatrzona podpisami kredytobiorcy i poręczycieli.Dodatkowo Pan X wypełnił oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 270.000,oo zł oraz zgodą na wystawienie Bankowego tytułu egzekucyjnego do dnia 31.05.2005 r.W połowie listopada dostałem wezwanie do wykupu weksla o którym nie miałem pojęcia,bo jeśli podpisywałem jakiekolwiek weksle były one na potrzeby kredytu żony.W lutym 2008 r Bank wypełnił weksel o brakujące elementy (na wekslu znajdowały się jedynie podpisy kredytobiorcy i poręczycieli).Nadmieniam ,że Pan X od 98 r do dnia dzisiejszego nie spłacił nawet złotówki z tytułu zaciągniętego zobowiązania a ja nie otrzymywałem żadnych wezwań do spłaty( KPC art 880).Dlaczego Bank po prawie 9 latach domaga się spłaty zobowiązania ,którego wysokość przekroczyła już 270.000.00zł i czy wypełniając weksel po takim czasie ma prawo domagać się spłaty zadłużenia z tytułu poręczenia o którym nie miałem pojęcia?Proszę o pomoc !

Najnowsze wpisy