Forum Forum prawneCywilne

Treść klauzuli wykonalności nadal niezgodna z art 783 KPC

Treść klauzuli wykonalności nadal niezgodna z art 783 KPC

skomentuj
Joanx / 77.253.242.* / 2007-10-28 23:37
Trybunał Konstytucyjny Wyrokiem z dnia 4 września 2006 r. Sygn. akt P 2/06 wydał orzeczenie w sprawie niezgodności treści klauzuli wykonalności z art. 783 KPC
"Po wtóre ustalone brzmienie klauzuli wykonalności pozostaje w sprzeczności z art. 783 § 1 zd. 1 k.p.c. Skoro klauzula powinna jedynie stwierdzać uprawnienie do egzekucji i ewentualnie określać jej zakres, to zawarcie w jej treści konstatacji o prawomocności lub natychmiastowej wykonalności orzeczenia wykracza poza udzieloną Ministrowi Sprawiedliwości delegację ustawową." a mimo to do dnia dzisiejszego treść klauzuli nie została sprostowana. Sąd na tytule wykonawczym nie określił, czy orzeczenie podlega wykonaniu jak prawomocne czy natychmiast wykonalne i toczę boje z komornikiem. Czy komornik powinien odpuścić i przyjąć tytuł bez dalszego dociekania czy jednak ja powinnam udać się do sądu, żeby zaznaczył właściwy wariant.
skomentuj

Najnowsze wpisy