Forum Forum prawnePracy

Uczestnictwo w szkoleniu, a brak gotowości do podjęcia pracy

Uczestnictwo w szkoleniu, a brak gotowości do podjęcia pracy

fantasia88 / 87.248.87.* / 2010-07-27 11:44
Witam,
Jestem zarejestrowana w UP jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku.
Dnia 06-08-2010 powinnam stawić się w urzędzie w celu złożenia podpisu.
Przystąpiłam jednak do programu "startuj z biznesem" w inkubatorze przedsiębiorczości. W miesiącu sierpniu przechodzę przez cykl szkoleń; rozpoczynają się na 2 dni przed datą podpisu. Niestety miejsce szkoleń oddalone jest od UP o 150km, co nie daje mi fizycznie możliwości dotarcia w dniu podpisu do UP (szkolenia odbywają się w godzinach 9-17)

Dzwoniąc do UP otrzymałam informację, że powinnam zgłosić się w urzędzie i poinformować o braku możliwości podjęcia pracy. Za każdy dzień "zwłoki" w podpisie zasiłek będzie malał. Jeśli dobrze zrozumiałam chodziło o ten fragment regulaminu:
bezrobotny, który w okresie krótszym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawianiu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz brak gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego(art. 75 ust. 3 ustawy).

Otrzymałam informację, że data podpisu może być wyznaczona tylko po moim powrocie. Nie mogę się podpisać na 2 dni przed.
Teoretycznie nie jestem w tym okresie niezdolna do pracy. W każdym momencie mam możliwość rezygnacji ze szkolenia i mogę podjąć pracę.
Czy w takim przypadku UP ma prawo określać mnie mianem osoby niezdolnej do podjęcia pracy i odciągać pieniądze od zasiłku?
szklarek / 2010-07-27 17:33
To idiotyczne w świetle tego, że jest to szkolenie prozatrudnieniowe, ale z ustawy wynika, że PUP postąpił zgodnie z prawem. I tak mogło być gorzej- gdyż w art.73 ust.4 tejże ustawy stoi napisane, że:
"Okres pobierania zasiłku, o którym mowa w ust. 1 i 3, ulega skróceniu o okres
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres
odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających
na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania
zasiłku, o których mowa w art. 75 ust. 1–3"

Wynikałoby z niego, że zasiłek w ogóle powinien być cofnięty za cały okres szkolenia bez względu na daty stawiania się do podpisu gotowości do podjęcia pracy.

Najnowsze wpisy