Forum Forum podatkoweOdliczenia

ulga na dziecko w szkole oficerskiej

ulga na dziecko w szkole oficerskiej

skomentuj
pani Danuta / 2012-04-16 09:24
Witam , potrzebuje pilnie pomocy. Ulga na dziecko przysługuje jeśli dziecko się uczy lub nie uzyskało dochodów wyższych niż ta kwota ok 3 tys i nie ukończyło 25 roku życia. Mój syn spełnia te warunki, ale jest w skzole oficerskiej i usłyszałam, że to dyskwalifikuje mnie z odliczenia sobie ulgi, czy to prawda? i dlaczego niby miałoby tak być?
Wyświetlaj:
Krystyna Falkiewicz / 2012-04-16 15:08
mi się wydaje, ze ta ulga się nie należy jednak, z racji tego że ta szkoła utzrymuje dziecko, to logicznym by było gdyby pzrepadała możliwość wpsólnego rozliczenia
wiwan / 2012-04-16 11:48
Z przedmiotowego zapisu ustawy o PIT ( art. 6, ust.4, pkt. 3 w powiązaniu z art.27 f ) ten rodzaj szkoły z ulgi prorodzinnej NIE dyskwalifikuje, bo nie ma znaczenia rodzaj szkoły ani tryb nauki/studiów.

Ale "zdarzają się jednak interpretacje urzędów wskazujące, że najważniejsza jest władza rodzicielska i niepozbawienie jej podatnika. Zdaniem tych urzędów przebywanie dziecka u rodzica i sprawowanie faktycznej pieczy nie ma w tym przypadku znaczenia. Jest ot jednak przeciwne celom, dla których ulga powstała (prorodzinna, opiekuńcza). Podobnego zdania był np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w stosunku do podatnika, który sprawował władzę rodzicielską nad synem, będącym stanu wolnego, który był podchorążym - studentem (kandydatem na żołnierza zawodowego) wyższej szkoły oficerskiej na studiach stacjonarnych. Zgodnie z zawartą umową w sprawie pobierania nauki szkoła ponosi koszty utrzymania i nauki, tj. zapewnia m.in.: zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz uposażenie zasadnicze stosownie do roku studiów, które nie jest opodatkowane i obecnie wynosi około 1.250 zł miesięcznie. Uczelnia działa zgodnie ze statutem na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.). Skoro koszty utrzymania i nauki syna wnioskodawcy w zakresie: zakwaterowania, wyżywienia, umundurowania oraz uposażenia zasadniczego ponosi szkoła oficerska a nie rodzic, to faktycznie nie wykonuje on obowiązku alimentacyjnego lub wychowawczego i prawo do ulgi nie przysługuje (interpretacja z 28.07.011 r., IBPBII/1/415-435/11/AA).

Interpretacje te dotyczą jednak spraw jednostkowych, nie są wykładnią ministerialną.

Wniosek- z ulgi korzystać, potem ewentualnie się odwoływać od decyzji US.
skomentuj

Najnowsze wpisy