Forum Forum nieruchomościRynek nieruchomości

Umowa z developerem - indexacja ???

Umowa z developerem - indexacja ???

skomentuj
czezz / 2008-09-30 17:57
Witam,
dostałem umowę przedwstępną (kupno mieszkania) i doczytałem się takiego paragrafu:

"W Cenie określonej w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 zawarty jest podatek VAT, który w odniesieniu do sprzedaży lokali mieszkalnych na dzień zawarcia umowy wynosi 7%, a dla lokali użytkowych 22%. Strony ustalają, że w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, odnośnie obowiązujących stawek podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania Umowy, cena wyliczona w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 może ulec zmianie proporcjonalnie do skutków zmian stawek podatku od towarów i usług, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej Umowy."

Nie wiem czy do końca zrozumiałem co oznacza ten punkt.

1. Czy chodzi o to, że jak w ciągu trwania budowy podskoczy VAT (tylko VAT) na materiały bądź usługi to będę musiał dopłacić taką różnicę ? Jeśli tak to czy istnieje jakiś maximum czy całkowita dowolność (fantazja developera ???)

2. Czy to jest tzw. INDEXACJA ?
skomentuj

Najnowsze wpisy