Forum Forum emerytalneInne

Umowa zlecenie - wyliczenie składek ZUS

Umowa zlecenie - wyliczenie składek ZUS

skomentuj
VictoriaKK / 5.172.237.* / 2017-06-14 15:43
Pracuję na umowę zlecenie dla pracodawcy zagranicznego, który nie ma siedziby w Polsce - przejmuję więc na siebie obowiązki płatnika i samodzielnie opłacam składki, które normalnie płaciłby zleceniodawca. W ZUS powiedziano mi, że muszę płacić składki emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe i wypełniać miesięcznie formularz DRA. Nie jestem pewna, jak wyliczać należne składki - wszystkie dostępne kalkulatory podają kwoty z podziałem na zleceniodawcę i zleceniobiorcę, co w moim przypadku nie ma zastosowania. Znalazłam informację o wysokości składek, gdzie jest podane, np:
na ubezpieczenie emerytalne - po 9,76 proc. podstawy wymiaru płaci pracodawca i pracownik,
na ubezpieczenie rentowe - 6,50 proc. podstawy wymiaru płaci pracodawca, a 1,50 proc. płaci pracownik.
Którą z tych sum procentowych powinna być dla mnie podstawą wyliczenia?
Wyświetlaj:
VictoriaKK / 31.0.122.* / 2017-06-17 19:51
Obie?! Czyli 19,76% emerytalne, 8% rentowe, 9% zdrowotne i 1.8% wypadkowe + zaliczka do US? Przecież to praktycznie 40% mojego miesięcznego dochodu...Wydawało mi się, że to będą stawki pracownika/zleceniobiorcy, czyli te, po odjęciu których otrzymam wynagrodzenie netto, tak jak ma to miejsce w przypadku osób pracujących na umowę zlecenie w Polsce? Czy to, że pracodawca jest zagraniczny stanowi aż taką różnicę?
wiwan / 2017-06-18 08:41
To, że zleceniodawca (nie pracodawca) jest zagraniczny nie stanowi.... żadnej różnicy w zakresie stawek składek. Różnica polega jedynie na owej możliwości przejęcia jego zadań jako płatnika.

Umowa, w której Pani opłacałaby tylko 'swoje' składki, a zleceniodawca swoje byłaby bez sensu przecież. Zresztą nie ma takiej możliwości.

Oczywiście zleceniodawca musi wypłacać Pani więcej niż brutto z umowy, tak by skompensować składki leżące po jego stronie albo umowa musi jasno mówić o tym, że wynagrodzenie stanowi tzw. brutto brutto *

Przecież w tych kalkulatorach składek jasno widzi Pani, że np. dla kwoty 3000 zł brutto na umowie, zleceniobiorca uzyskuje netto 2 245,60, ale zleceniodawcę kosztuje to 3 618,30 zł (opcja bez ub. chorobowego)

netto < brutto z umowy < brutto brutto = koszt zleceniodawcy

* zatem jeśli najpierw podpisano umowę, ustalono wynagrodzenie brutto, a dopiero potem pojawiła się kwestia osobnej umowy dotyczącej przejęcia roli płatnika, to ta druga umowa powinna przewidywać owo dopłacanie Pani różnicy, czyli żeby przejęcie roli płatnika nie zmieniło netto.
VictoriaKK / 31.0.124.* / 2017-06-18 11:27
Pracodawca nie dopłaci mi więcej, niż określone w umowie stawki - pracuję jako freelancer. Kiedy mieszkałam za granicą (UK), również opłacałam podatki i ubezpieczenie samodzielnie, pracodawca nigdy nie ponosił żadnych kosztów, taki mam zapis w umowie od początku. W skrócie, pracodawca/zleceniodawca wypłaca mi jedynie należną za wykonaną pracę kwotę i nic innego go nie obchodzi. Przykładowo: jeśli stawka z umowy to 50zł/h, a pracuję 10 godzin, jedyny koszt zleceniodawcy to 500zł, które mi wypłaca. Oczywiście nie mając oddziału w Polsce, firma, dla której pracuję nie jest tu podmiotem prawnym i nie opłaca w Polsce żadnych składek/podatków, ale nie robi tego też u siebie (UK). Nie rozumiem jak ZUS może ode mnie wymagać oddawania co miesiąc 40% dochodu...
wiwan / 2017-06-18 20:36
Nie ZUS wymaga, a Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Firma mimo braku oddziału JEST tu w Polsce podmiotem prawnym- jest płatnikiem ubezpieczeń z tytułu Pani zlecenia. Może dokonać cesji tych obowiązków na Panią. Bez tej cesji- ma realizować je po prostu zdalnie/pocztą.

Proszę więc nie przejmować tych obowiązków.
skomentuj

Najnowsze wpisy