Forum Forum prawneCywilne

uprawnienia ochrony

uprawnienia ochrony

lkjhgfdsa / 87.96.51.* / 2008-01-10 16:18
czy ochroniarz ma prawo po skończeniu pracy pracownika sprawdzania przy bramie wyjściowej jego torby i samochodu( który stoi na parkingu zakładowym) ??
Wyświetlaj:
Lic. Prac. Ochr. Fiz. II stopnia / 81.190.212.* / 2010-05-07 18:32
Zgodnie z USTAWA
z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia

Art. 36.
1. Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia w granicach
chronionych obiektów i obszarów ma prawo do:
1) ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach
chronionych oraz legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości,
2) wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia
braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru
lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku,
3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie
dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu
niezwłocznego oddania tych osób Policji,
4) stosowania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art.
38 ust. 2, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia
ataku na pracownika ochrony,
5) użycia broni palnej w następujących przypadkach:
a) w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie
lub zdrowie pracownika ochrony albo innej osoby,
b) przeciwko osobie, która nie zastosowała się do wezwania natychmiastowego
porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia,
którego użycie zagrozić może życiu lub zdrowiu pracownika
ochrony albo innej osoby,
c) przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać
broń palną pracownikowi ochrony,
d) w celu odparcia gwałtownego bezpośredniego i bezprawnego zamachu
na ochraniane osoby, wartości pieniężne oraz inne przedmioty
wartościowe lub niebezpieczne.
2. Użycie broni palnej powinno następować w sposób wyrządzający możliwie
najmniejszą szkodę osobie, przeciwko której użyto broni, i nie może zmierzać
do pozbawienia jej życia, a także narażać na niebezpieczeństwo utraty
życia lub zdrowia innych osób.
3. Broni palnej nie używa się w stosunku do kobiet o widocznej ciąży, osób,
których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, osób w podeszłym wieku oraz
o widocznej niepełnosprawności.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonane w sposób możliwie
najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której
zostały podjęte.
5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb działań,
o których mowa w ust. 1 pkt 1-3.
art19 / 77.114.209.* / 2009-03-21 19:03
tak...pracuje w ochronie i czesto mamy kontrolki przy wyjsciach

Najnowsze wpisy