Urząd pracy

agamxxx / 2011-03-10 10:05
Jestem zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna, rodzice przekazują mi pieniądze i za te kupuję nieruchomość. Mam zamiar się z niej utrzymywać. Czy muszę się wyrejestrować jeśli nie będę miała zarejestrowanej działalności gospodarczej ani etatu u kogoś? Jak opłacać samemu ubezpieczenie zdrowotne? Dziękuję
wiwan / 2011-03-10 11:56
Po pierwsze zwracam uwagę, że te darowizny co do zasady podlegają podatkowi od spadków i darowizn. Można go uniknąć odpowiednio te darowizny zgłaszając do US.
Darowizna niezgłoszona, a przez US stwierdzona podlega karnej stawce 20% podatku.

Utrzymywać- rozumiem, że wynajmować osobom trzecim.
Dochód z najmu podlega podatkowi PIT, jest więc przychodem w rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia ( art. 2, ust. 1, pkt. 24 ). Jako osoba bezrobotna ma Pani obowiązek informowania PUP o osiąganiu takich przychodów. Jeśli ich wysokość przekroczy połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę- przestanie Pani spełniać warunki statusu bezrobotnego- ( art. 2, ust. 1, pkt. 2, ppkt. h ).

Zatem- osiągając z najmu przychód miesięcznie wyższy niż obecnie 1/2 X 1386 zł- starci Pani status bezrobotnego lub musi się sama wyrejestrować.

Ww dochód nie jest też tytułem obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Umowę na ubezpieczenie dobrowolne zawiera się z NFZ, ale samemu zgłasza się na tej podstawie do ZUS jako i płatnik i ubezpieczony, i do samemu comiesięczną składkę do ZUS wpłaca. Niestety kwota jest dość wysoka, co kwartał się zmienia, w obecnym wynosi miesięcznie nie mniej, niż 324,52 zł.


Ustawa o bezrobociu;

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;polskiej,dziennik,ustaw,2008,069,415.html

Najnowsze wpisy