Forum Forum prawneCywilne

Uszkodzenie mienia - sprawca nie chce przekazać danych ubezpieczyciela

Uszkodzenie mienia - sprawca nie chce przekazać danych ubezpieczyciela

wodymz33 / 2019-12-19 22:03
Dzień dobry. Sprawa odnośnie której proszę o poradę prezentuje się następująco:

Jestem członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Na naszej wspólnocie kierowca samochodu firmy oferującej przewóz osób uszkodził nieumyślnie pojazdem jedną z latarni. Świadkowie powiedzieli, że zauważył to, ale nie zgłosił tego nikomu na miejscu, ani nie zostawił informacji kontaktowych i odjechał. Z powodu uszkodzenia i w skutek tego braku oświetlania na części parkingu, wspólnota zleciła naprawę firmie, która montowała latarnię i pokryła koszt naprawy. Następnie próbowaliśmy nawiązać kontakt z firmą przewozową w celu ustalenia ich ubezpieczyciela i wystąpienia do niego o pokrycie kosztów naprawy. Dowiedzieliśmy się, że kierowcy mają pojazdy służbowe (są własnością firmy) i firma jest ubezpieczona. Jednak dyspozytor telefoniczny w firmie nie chce udzielić żadnej informacji. Odmawiał podania nazwy ubezpieczyciela oraz informacji kontaktowych do kierowcy, który spowodował uszkodzenie. Próby uzyskania informacji były podejmowane kilkukrotnie, niestety bez skutku. W związku z brakiem możliwości wystąpienia o odszkodowanie z OC firmy przewozowej, wspólnota zgłosiła szkodę wraz z rachunkiem za naprawę naszej firmie ubezpieczeniowej. Nasz ubezpieczyciel wypłacił nam odszkodowanie, lecz niestety mniejsze niż koszt naprawy, a także podwyższył składkę ubezpieczenia na następny rok! Ubezpieczyciel przyznał, że wyższa składka ma związek m.in. z powstaniem szkody.

Wspólnota chce odzyskać różnicę między wypłaconym odszkodowaniem, a faktycznie poniesionym kosztem naprawy. Chcemy w tym celu zgłosić szkodę do firmy ubezpieczeniowej sprawcy. W jaki sposób możemy ustalić jaki to ubezpieczyciel, jeśli firma przewozu osób nie chce współpracować? Niestety żaden ze światków nie zapamiętał numerów rejestracyjnych pojazdu.

Czy jednak lepiej będzie po prostu skierować pozew przeciwko firmie przewozu osób o pokrycie różnicy? Rozumiem, że zgłaszanie sprawy na Policję nie ma tu żadnego sensu, bo uszkodzenie nastąpiło nieumyślnie i nie kwalifikuje się to jako przestępstwo, ani jako wykroczenie. Czy mam rację i ze strony Policji nie uzyskamy pomocy? Czy Policja może jednak jakoś pomóc chociaż w ustaleniu firmy ubezpieczeniowej sprawcy?

Jako ostatnie – czy możemy również żądać od firmy przewozowej kwoty w wysokości zwiększenia naszej składki. Podwyższenie składki ma bezpośredni związek z uszkodzeniem, za które odpowiada firma.

Bardzo proszę o udzielenie porady i pomoc w jaki sposób poprowadzić tę sprawę dalej.

Najnowsze wpisy