Forum Forum dla firmZakładanie firmy

VAT - obowiązek, rejestracja.

VAT - obowiązek, rejestracja.

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2008-11-03 15:12
Witam. Chciałem dowiedzieć się jak to jest z tym VATem? Kto musi być podatnikiem VAT? Jak się zgłasza firmę do VAT-u?

Witold. A.
jbem / 2008-11-03 15:13 / Jacek Bem, doradca klienta
Każda osoba zakładająca własną działalność gospodarczą ma prawo, a z czasem obowiązek zostać podatnikiem VAT. Obowiązek ten powstaje po przekroczeniu ustawowego limitu 50 000 zł obrotu. Jeżeli wiemy, że odbiorcą usługi, którą zamierzamy świadczyć będą osoby prawne wskazane jest abyśmy od razu uzyskali status podatnika VAT (firmy są zainteresowane możliwością odliczania podatku VAT). Aby to uczynić należy złożyć w urzędzie skarbowym deklarację. Zgłoszenie rejestracyjne VAT składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT, w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach VAT, na druku VAT-R lub VAT-R/UE, jeśli usługi będą świadczone poza Polską na terenie Unii Europejskiej).

W przypadku VAT-R urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5). Jeśli dane objęte tym zgłoszeniem się zmienią - trzeba je zaktualizować w terminie 7 dni.
W przypadku VAT-R/UE urząd potwierdza rejestrację na druku VAT-SUE, a podatnik otrzymuje tzw. numer NIP-UE (jest to ten sam NIP, tylko poprzedzony kodem PL).

Płatnik VAT musi prowadzić rejestry sprzedaży i zakupów VAT w celu prawidłowego sporządzenia deklaracji dotyczącej tego podatku.
Jacek Bem, doradca klienta

SOHOfinance

kredyty, inwestycje, podatki, księgowość, ubezpieczenia-kompleksowa opieka
doświadczonychdoradców.

Najnowsze wpisy