Forum Forum dla firmZakładanie firmy

VAT przy nabyciu towaru z zagranicy i późniejszej sprzedaży w Polsce

VAT przy nabyciu towaru z zagranicy i późniejszej sprzedaży w Polsce

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2010-05-13 11:58
Gdy sprowadzam towar z zagranicy za 10 000zł na ten produkt niema cła płace
22%vatu czyli 2200zł sprzedaje towar za 20 000 zł+vat czyli 4400zł.
Czy różnica 2200zł idzie do kasy firmy czy znowu musze oddać skarbówce?
lmrowinski / 2010-05-13 12:11 / Łukasz Mrowiński, Doradca podatkowy
Witam,

W odpowiedzi na Pana pytanie, chciałbym przedstawić poniżej krótkie wyjaśnienie w tym zakresie.

Jeżeli chodzi o rozliczenie VAT przy nabyciu towaru z zagranicy, to w zależności od tego czy sprowadza Pan towar z krajów Unii Europejskiej czy z innych krajów, będziemy mieć co do zasady do czynienia dla potrzeb VAT odpowiednio z tzw. wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru (WNT) lub importem towaru (IMP).

Niezależnie jednak od klasyfikacji powyższych transakcji (jako WNT lub IMP), zasadniczo podatek VAT od WNT oraz IMP, powinien być wykazany przez nabywcę towarów (sprowadzającego towar do Polski).

Nabywca we wspomnianych sytuacjach występuje jednocześnie niejako kupujący oraz sprzedawca. Co za tym idzie powinien wówczas wykazać zarówno podatek należny (podatek VAT doliczany przy sprzedaży), jak i podatek naliczony (podatek VAT płacony przy zakupie).

W konsekwencji podatek ten co do zasady powinien być neutralny dla podatnika, który sprowadza towar (przykład: VAT należny: 2200 zł, VAT naliczony: 2200 zł; w rezultacie VAT należny pomniejszony o VAT naliczony = 0 zł).

Przy czym w zależności od danego przypadku (WNT czy IMP), możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której VAT podlega tylko wykazaniu w deklaracji VAT-7 (bez konieczności zapłaty podatku ; taka sytuacja występuje zasadniczo w WNT oraz w określonych przypadkach w IMP) lub sytuacją, w której VAT powinien być najpierw zapłacony do urzędu, a następnie odliczony w deklaracji (w pozostałych przypadkach w IMP).

Z kolei jeśli chodzi o rozliczenie VAT przy sprzedaży towaru w kraju, to zgodnie z podanym przez Pana przykładem, podatek VAT w wysokości 4400 zł powinien Pan zapłacić do urzędu skarbowego. Jednakże, cena jaką zapłaci Panu klient (24 400 zł) uwzględnia już wspomnianą kwotę VAT, a więc nie obciąża ona Pana bezpośrednio (trafia ona na rachunek urzędu skarbowego, ale za Pana pośrednictwem jako podatnika VAT).

Najnowsze wpisy