Forum Forum prawnePracy

W 2012 r. zmiany w urlopie ojcowskim

W 2012 r. zmiany w urlopie ojcowskim

mirindka / 2011-11-23 09:33
Od 1 stycznia 2012 r. wymiar urlopu ojcowskiego osiągnie maksymalny 2-tygodniowy wymiar. Wzrośnie także podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne pracowników przebywających na urlopie wychowawczym i będzie wynosiła 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
Wyświetlaj:
ojcieccc / 94.124.10.* / 2011-11-28 10:33
@Pierr - pewnie chodziło Ci o tygodniowy urlop ojcowski - tak, ojciec może przebywać na nimi również wtedy, kiedy matka dziecka odbywa urlop macierzyński.
Polecam poczytać: www.urlopojcowski.info!
pierr / 2011-11-23 12:39
a czy ojciec może przebywać na urlopie tacierzyńskim w tym samym momencie kiedy matka dziecka jest na macierzyńskim?
szklarek / 2011-11-23 12:45
Nie istnieje taki urlop.
Może przebywać jednocześnie z matką dziecka na u. wychowawczym ( do 3 miesięcy ) z art. 186 KP oraz na u. ojcowskim z art. 182'3 KP

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-osmy-uprawnienia-pracownikow-zwiazane-z-rodzicielstwem
wiwan / 2011-11-23 10:31
Warto dodać, że podstawa wzrośnie, bo obecnie jest nią kwota minimalnego wynagrodzenia.

Czyli podwyżka wg. obecnych stawek to jak 3416 zł wobec 1386 zł, a więc wzrost ok. 146%.

Jednak z zastrzeżeniem, że podstawa nie będzie wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Tzn. gdy pracownica zarabiała więcej niż 60% przeciętnego- składki zostaną naliczone od 60%, jeśli zarabiała mniej- od zarobków rzeczywistych.

Najnowsze wpisy