Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Własna działalność a stowarzyszenie non-profit

Własna działalność a stowarzyszenie non-profit

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2012-01-08 22:04
Witam,
Prowadzę stowarzyszenie non-profit i chcę otworzyć działalność gospodarczą z produkcją bio-paliwa. Czy otwierać osobną działalność gospodarczą, czy działać w ramach stowarzyszenia rezygnując z działalności non-profit? czy mogę zarejestrować działalność w tym samym lokalu co mieści się stowarzyszenie? Paweł
kpoplawska / 2012-01-08 22:07 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Szanowny Panie,

Według art. 34. ustawy o stowarzyszeniach z dnia 07 kwietnia 1989 r., stowarzyszenie posiadające osobowość prawną może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia musi służyć realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Jeśli prowadzi Pan stowarzyszenie, które ma uproszczoną formę stowarzyszenia i nie ma osobowości prawnej, według art. 42. 1. w.w. ustawy, stowarzyszenie takie nie może prowadzić działalności gospodarczej.
W Pana przypadku najlepszym rozwiązaniem byłoby założenie własnej działalności gospodarczej. Wybór formy prawnej prowadzonej działalności w dużej mierze związany jest z ograniczeniem ryzyka przedsiębiorcy.

Najprostszym rozwiązaniem jest założenie jednoosobowej działalności, jednak za wszystkie zobowiązania odpowiada Pan całym swoim majątkiem.

Jeśli zależy Panu na zmniejszeniu ryzyka dobrym pomysłem jest założenie Spółki z o.o. Sp. z o.o. może być dobrym rozwiązaniem dla osoby, która chce prowadzić przedsiębiorstwo o znacznym rozmiarze. Spółka z o.o. wymaga zaangażowania środków w postaci kapitału zakładowego. Odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wkładu w majątek spółki. Spółkę z o.o. może założyć także jedna osoba, jest to tzw. jednoosobowa Spółka z o.o..
Forma Spółki Cywilnej jest skierowana dla osób fizycznych chcących prowadzić działalności gospodarczą w mniejszym rozmiarze. Założycielami mogą zostać minimalnie dwie osoby działające na oddzielnych wpisach do ewidencji. Jednak tak jak w przypadku działalności jednoosobowej wspólnicy odpowiadają za zobowiązania swoim majątkiem.

Nie ma przeciwwskazań, aby firma miała siedzibę w tym samym lokalu co stowarzyszenie. Proszę pamiętać, że aby zarejestrować działalność w lokalu należy mieć tytuł prawny do niego.


Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy