Forum Forum prawneKarne

wypisanie z KRK

wypisanie z KRK

A.CHYB / 81.190.160.* / 2008-11-25 10:25
06.07.1998 zostałem skazany na 1rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3lata.jednak 26.09.2000 zarządzono wykonanie zaw.kary .Post z 17.07.2002r SO.warunk.zwol.z ork.próby do 01.01.2003r. W styczniu tego br potrzebowałem zaświadczenie z KRK o niekaralności uiściłem opłatę w kwocie 50zł ,a otrzymałem informacię o wpisie do rejestru.Dowiadywałem się w Sądzie dlaczego ten wpis jeszcze figóruje?odpowiedziano mi ,że powinien był być zatarty po 6-ciumiesiącach od ustania zwolnienia z okr.próby.W jaki sposób mam teraz zrobić aby wpis zlikwidować?co do mnie jeszcze należy(jeśli chodzi o jakieś znowu opłaty z tym związane),gdzie w końku mam złożyć jakiś wniosek i czy wreszcie długo będę musiał na to postanowienie czekał?powiem,że potrzebny mi jest do pracy tzw.czysty rejestr a z tym wpisem nie mam szans na jakąkolwiek pracę.
gue / 87.205.233.* / 2008-12-02 18:27
Moim zdaniem albo źle coś zrozumiałeś (wiem z doświadczenia, że to się częściej zdarza) albo poinformowano cię błędnie.

Skazanie, jako że kara była wykonywana, ulegnie z mocy prawa (czyli automatycznie) zatarciu z upływem 10 lat od zakończenia kary.
Możesz też ubiegac się o zatarcie na wniosek, ale dopiero po upływie 5 lat.

Oto przepisy k.k., które to regulują:
Art. 107. § 1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności (...), zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 2. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

Najnowsze wpisy