Forum Forum prawneKarne

wyrok po latach-odwieszenie

wyrok po latach-odwieszenie

skomentuj
sal12 / 2008-12-03 20:21
Kilka lat temu mój syn został skazany na dwa lata w zawieszeniu na 5 lat, po okresie pół roku został skazany po raz drugi z tego samego paragrafu, który odsiedział w całości. Po wyjściu na wolność poprzedni wyrok odwieszono mu. DLACZEGO??. Syn założył rodzinę ma dwoje dzieci, stara się żyć normalnie jak każdy człowiek , ciężko pracuje żeby utrzymać rodzinę i myślę, że to normalne, że chciałby być szczęśliwy i dzieci które nie są niczemu winne też chciałyby mieć tatę przy sobie. Czy za błędy młodości trzeba płacić całe życie?Przecież to mija prawie dwanaście lat.
gue / 77.253.194.* / 2008-12-05 16:44
W pierwszym wyroku orzeczono karę pozbawienia wolnosci z WARUNKOWYM zawieszeniem jej wykonania i orzeczono okres 5 lat PRÓBY.
Jeżeli w okresie próby skazany popełni nowe pzrestestwo, to sąd może, a w pewnych przypadkach nawet musi, zarządzić wykonanie tej pierwszej kary warunkow zawieszonej (czyli ją "odwiesić"), ponieważ okres próby wypadł negatywnie.

Jeżeli syn nie rozpoczął wykownywania kary (jeszcze nie dostał wezwania do stawienia się do ZK), to może ubiegać się o odroczenie jej wykonania na okres do 6 miesiecy powołując się na trudną sytuacje rodzinną (niepracująca żoną i dzieci na utrzymaniu, niedołężni rodzice, ważny kredyt do spłacenia itp).
Po upływie pierwszego odroczenia syn może ubiegac się o kolejne odroczenia, maksymalnie na łączny czas 1 roku (np 6+6 miesięcy).

Sens w tym jest taki, że jeżeli ktoś korzystał z odroczenia wykonania kary przez 1 rok, to może ubiegac sie o ponowne warunkowe zawieszenie wykonania kary - zwłaszcza jeśli od czynu miało upłunąć tyle lat, a skazany poprawił się, założył rodzinę, itp.

Przepisy kodeksu karnego wykonawczego na ten temat:
Art. 151. § 1. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, a także w razie wystąpienia okoliczności, o której mowa w art. 248.
§ 2. Okres odroczenia biegnie od dnia wydania postanowienia w tym przedmiocie.
§ 3. Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednakże łączny okres odroczenia nie może przekroczyć roku, chyba że chodzi o kobietę ciężarną lub w okresie 3 lat po urodzeniu dziecka i sprawowania nad nim opieki.

Art. 152. Jeżeli odroczenie wykonania kary nie przekraczającej 2 lat pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku - sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69-75 Kodeksu karnego.
skomentuj

Najnowsze wpisy