Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Zakładanie działalności gospdoarczej krok po kroku

Zakładanie działalności gospdoarczej krok po kroku

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2009-02-05 12:01
witam!!
Chciałbym otworzyć warsztat samochodowy, ale nie wiem jakie kroki należy uczynić zakładając własną działalność gospodarczą. Ile wynoszą opłaty z tym związane? Słyszałem że osoby, które zakładają pierwszy raz działalność mają zniżkę w ZUS?
kpoplawska / 2009-02-05 12:06 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Dopełnienie wszystkich formalności związanych z założeniem działalności gospodarczej wygląda następująco:

̶ Należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (w Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca zamieszkania), wpis otrzymujemy po ok.7 dniach. Należy sprawdzić czy prowadzenie działalności nie wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia (ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 roku). Na tym etapie wymagane jest podanie miejsca prowadzenia działalności. Jeżeli nie jest to nasze własne mieszkanie należy podjąć wszystkie kroki odnośnie najmu lub użyczenia lokalu.

̶ Następnym krokiem jest złożenie w Urzędzie Statystycznym, właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności wniosku RG-1 o wydanie numeru REGON (od ręki). W urzędzie należy złożyć kopię wpisu do ewidencji.

̶ Wyrobienie pieczątki firmowej (koszt ok.50 zł/szt.)

̶ Kolejny krok to założenie firmowego konta bankowego (obecnie większość banków nie pobiera opłat za otwieranie rachunków firmowych, płacimy dopiero za obsługę - zależnie od banku). Do banku należy zabrać wpis do ewidencji, regon, pieczątkę firmową oraz decyzje o nadaniu numeru NIP.

̶ Rozpoczynając działalność gospodarczą należy podjąć decyzje dotyczące: formy opodatkowania, formy prowadzonej ewidencji księgowej, posiadania statusu tzw. VAT-owca. Na tym etapie wskazana jest konsultacja z osobą profesjonalnie zajmującą się usługami podatkowo księgowymi, ponieważ wybór najwłaściwszej formy opodatkowania związany jest z wieloma indywidualnymi parametrami każdej działalności.

̶ W kolejnym etapie zakładania działalności należy pobrać i złożyć w urzędzie skarbowym wniosek NIP-1 wraz z informacjami dodatkowymi (np. jaką firma prowadzi księgowość) oraz ewentualnie druk VAT-R (zgłoszenie płatnika VAT). Do US należy zabrać: oryginały wpisu do ewidencji, regon, potwierdzenie wpłaty 170 zł za VAT-R (jeśli planujemy być VAT-owcem), umowę z biurem księgowym (jeśli biuro będzie prowadziło sprawy księgowe przedsiębiorcy, oczywiście każdy przedsiębiorca może prowadzić ewidencję przychodów i kosztów we własnym zakresie), dokument stwierdzający własność lokalu lub umowę najmu, umowę z bankiem na prowadzenie rachunku firmowego.

̶ Nowo rozpoczętą działalność gospodarczą należy zgłosić, do ZUS-u (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej), PIP (jeśli spółka ma pracowników, 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej lub z chwilą zatrudnienia) i PIS (jeśli spółka ma pracowników).

Jeśli chodzi o ulgę ZUS-owską to trwa ona 2 lata i jest liczona od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przysługuje wszystkim przedsiębiorcom, którzy zakładają po raz pierwszy działalność gospodarczą lub prowadzili w przeszłości własną firmę, a przerwa w prowadzeniu działalności była dłuższa niż 5 lat. Ulga polega na tym, że w tym okresie nowy przedsiębiorca odprowadza znacznie niższe składki ubezpieczeniowe (ok. 330 zł miesięcznie zamiast ok.750 zł miesięcznie).

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy