Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Zakres PKD i nazwa dla nowej działalności

Zakres PKD i nazwa dla nowej działalności

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2009-03-18 17:08
Chciałabym otworzyć własną działalność gospodarczą. Gdzie należy zarejestrować taką działalność i w jaki sposób to zrobić. Jaką nazwę wybrać? Jaki zakres działalności gospodarczej wybrać jeżeli planuję świadczyć usługi krawieckie? Marta
kpoplawska / 2009-03-18 17:09 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Osoba zakładająca działalność gospodarczą musi złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wpisu można dokonać przy pomocy internetu (w Warszawie, http://www.um.warszawa.pl/v_syrenka/bdg/formularze.php) lub pisemnie. Wniosek o wpis należy złożyć do Urzędu Gminy właściwego dla miejsca zamieszkania przyszłego przedsiębiorcy. Wówczas należy także sprawdzić czy prowadzenie działalności nie wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia. We wpisie do ewidencji działalności wpisujemy dane osobowe: imię, nazwisko, rodzaj dokumentu, którym się posługujemy, PESEL oraz nazwę firmy. Nazwa firmy musi zawierać imię i nazwisko zakładającego działalność, czyli np „DORADZTWO GOSPODARCZE Janusz Bączek”. Jeśli jest to spółka cywilna, nazwa musi zawierać imiona i nazwiska wszystkich wspólników. Następnie podajemy adres zamieszkania i adres/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, który może być tożsamy. Miejscem prowadzenia działalności jest adres, pod którym rejestrujemy firmę. Aby zarejestrować działalność pod wybranym adresem, należy mieć prawo do korzystania z danej lokalizacji. Może to być akt notarialny (mieszkanie jest naszą własnością), umowa wynajmu lokalu do celów gospodarczych, umowa wynajmu lokalu mieszkalnego plus zgoda najmującego na prowadzenie firmy w lokalu, umowa użyczenia (od rodziny, bliskich).

Wypełniając formularz wpisu do ewidencji zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej należy podać zakres działalności gospodarczej. Aby to uczynić należy posłużyć się Polską Klasyfikacją Działalności i odnaleźć wszystkie pozycje, które mogą odzwierciedlać to, czym będzie zajmowała się firma. Ostatnim elementem wniosku jest określenie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, tj. rzeczywistej działalności operacyjnej. Nowo zarejestrowany przedsiębiorca ma 7 dni od daty rozpoczęcia działalności, aby zgłosić się jako płatnik składek.

Przedmiotem Pani planowanej działalności są usługi krawieckie, co może odpowiadać następującym numerom według klasyfikacji PKD: 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej, 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej, 14.13.Z, Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej, 14.14.Z, Produkcja bielizny, 14.19.Z, Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, 14.39.Z, Produkcja pozostałej odzieży dzianej 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy