Forum Forum inwestycyjneSpółki

Zapisy na akcje PointGroup

Zapisy na akcje PointGroup

rob484 / 2008-04-25 14:23
Do 28 kwietnia można składać zapisy na akcje Platformy Mediowej Point Group SA. Holding wydawniczo-medialny przeznaczył dla inwestorów 22,9 mln akcji serii E, po cenie emisyjnej 2,5 zł za walor. Do objęcia jednej akcji nowej emisji uprawniać będą cztery posiadane prawa poboru, które można nabyć na GPW od 7 do 23 kwietnia. Środki pozyskane w ofercie publicznej zostaną przeznaczone na zdynamizowanie rozwoju w obszarach mediów, komunikacji, nowych technologii oraz działalności marketingowej.

++++++++++++
- Główne kierunki rozwoju PMPG na najbliższe lata to przede wszystkim digitalizacja posiadanych treści, pochodzących głównie z magazynów Machina i Film, budowa sieci dystrybucji w nowych mediach, rozszerzenie posiadanych marek na nowe kanały komunikacji oraz rozbudowa portfela mediów - zarówno poprzez akwizycje, jak i wzrost organiczny. Strategia ta umożliwia nam zarówno dywersyfikację przychodów spółki, jak i maksymalizowanie efektu synergii pomiędzy działalnością poszczególnych spółek z grupy PMPG - podkreśla Michał M. Lisiecki, prezes Zarządu PMPG SA.
++++++++++++

++++++++++++
- Dominujący udział wśród projektów, które chcemy sfinansować poprzez emisję akcji, będą miały nowe media, należące - w naszej ocenie - do najbardziej perspektywicznych obszarów rynku. Wartość inwestycji planowanych w segmencie Internetu i technologii mobilnych to ponad 23 mln zł - mówi Michał M. Lisiecki.
++++++++++++

Ponad 14 mln zł spółka przeznaczy na uruchomienie i rozwój multimedialnej platformy telewizyjnej Machina TV. Środki pozyskane z emisji umożliwią ponadto rozbudowę portfela tradycyjnych mediów, wzmocnienie zasobów wykonawczych w obszarze marketingu oraz budowę ogólnopolskiej sieci nośników reklamowych premium out-door i in-door.

++++++++++++
- Jestem przekonany, że realizacja celów emisyjnych wzmocni jeszcze przewagę konkurencyjną PMPG, jaką jest połączenie działalności medialno-wydawniczej z szeroką ofertą w obszarze marketingu i reklamy, nowych technologii oraz telekomunikacji, przynosząc dalszy wzrost zyskowności firmy - podkreśla prezes Lisiecki.
++++++++++++

W ciągu ostatnich dwóch lat spółka pięciokrotnie zwiększyła zysk netto - do kwoty ponad 5 mln zł. Na koniec 2007 roku przychody netto PMPG wyniosły 45,3 mln zł, co w stosunku do 2006 roku stanowi blisko 50-proc. wzrost. Natomiast w porównaniu do 2005 roku zysk netto wzrósł ponad pięciokrotnie i osiągnął poziom 5,1 mln zł, a rentowność netto sięgnęła 11,3 proc.

Na lata 2008 - 2009 spółka prognozuje znaczny wzrost wyniku finansowego brutto. W 2008 roku ma on wynieść blisko 8,9 mln zł, zaś w 2009 roku 30,2 mln zł. W 2008 roku spółka ma osiągnąć przychody ze sprzedaży na poziomie 76,9 mln zł, natomiast w roku kolejnym mają one wynieść już 116,4 mln zł.

*****

Platforma Mediowa Point Group to holding notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, funkcjonujący w obszarze tradycyjnych i nowoczesnych mediów, w sektorze TMT. Aktywność medialną PMPG wspiera działalność marketingowa, wykorzystująca nowoczesne narzędzia komunikacji, prowadzona przez spółki zależne.

Marki i brandy należące do PMPG SA to m.in. magazyny: Film, Machina, ?Dlaczego, Warsaw Point, Dlatego!; Machina Modne Miasta (tm), Machina Design (tm), Machina Sportlife (tm), Spoorootym, Kinoteka Domowa by Film (tm), Mężczyźni Hollywood (tm), Kobiety Hollywood (tm), nagrody: Machinery, Machina Design, Złote Kaczki, Studenckie Produkty Roku, Puenty Warszawskie (tm), portale: Sport24(kropka)pl, Korba(kropka)pl, 100klatka(kropka)pl Systemy: Portis Biling (tm), Portis CMS (tm), Platforma Mobilo (tm) z systemami: m.Brodcast (tm), m.Contest (tm), m.Data (tm), m.Entertainment (tm), m.Info (tm), m.Loyality (tm), m.Payment (tm), m.Rank (tm); AdMobileMusic (tm), oraz MachinaTV (tm) i PointPress (tm).

Platformę Mediową Point Group tworzą: Media Point Group (media prasowe i internetowe); BTL Point Group (agencja marketingowa), Mobile Point Group (adMobile - agencja marketingu mobilnego), Online Point Group (agencja usług interaktywnych), Distribution Point Group (departament usług dystrybucyjnych i logistycznych), Studio Point Group (studio usług graficznych i fotograficznych), TV Point Group (media telewizyjne). PMPG SA posiada również pakiety większościowe w: Drukarni Gemtext, agencji investor relations NewsPR oraz spółce Sport24(kropka)pl zarządzającej portalem sport24(kropka)pl.
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy