Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Zawieszenie wykonywania działalności spółki z o.o.

Zawieszenie wykonywania działalności spółki z o.o.

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2012-08-31 12:20
Jestem wspólnikiem spółki z o.o., aktualnie od pewnego czasu mamy małe kłopoty finansowe, spadła nam znacznie sprzedaż. W związku z tym chcielibyśmy zawiesić na jakiś czas naszą działalność.
Proszę o informację jak możemy tego dokonać i jak to wygląda. Rafał
kpoplawska / 2012-08-31 12:21 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 14 a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej można zawiesić wykonywanie działalności spółki z o.o. na okres od 1 do 24 miesięcy.

Taką informację o zawieszeniu należy zgłosić do KRS. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej spółka składa na formularzu KRS-Z62. Z możliwości zawieszenia działalności można skorzystać tylko pod warunkiem, że spółka nie zatrudnia pracowników w dniu składania wniosku o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. Dlatego też do wniosku o wpis informacji o zawieszeniu musi zostać dołączone oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej. Oznacza to, że spółka nie może osiągać bieżących przychodów i prowadzić działalności operacyjnej.

Istnieją pewne wyjątki, ponieważ przedsiębiorca podczas trwania zawieszenia może:
•prowadzić działalność związaną z zabezpieczeniem źródła przychodów, np.: wydatki na utrzymanie lokali, podatek od nieruchomości.
•przyjmować należności i regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia
•zbywać środki trwałe i wyposażenie
•brać udział w postępowaniach sądowych, skarbowych, administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przed datą zawieszenia.

W trakcie trwania zawieszenia spółka jest zwolniona z obowiązku uiszczania miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych oraz z obowiązku składania deklaracji podatkowych VAT za okresy rozliczeniowe, które dotyczą zawieszenia. Zwolnienie będzie obowiązywało po uprzednim poinformowaniu właściwego urzędu skarbowego o zawieszeniu prowadzenia działalności.
Zwolnienie nie dotyczy obowiązku składania deklaracji podatkowych VAT podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE.

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy