Forum Forum emerytalneOFE

Zmiany w OFE od 1 maja 2011 r.

Zmiany w OFE od 1 maja 2011 r.

alantka / 2011-04-26 10:46
Wlasnie wyczytalam, ze z dniem 1 maja 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Przy czym, niektóre jej przepisy zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2012 r. Wiecie, ktore to beda przepisy?
szklarek / 2011-04-26 13:29
Np. podatkowe ( spadki i PIT ) związane z dziedziczeniem środków z subkonta.

Konkretnie- art. 2 pkt 1, art. 3 pkt 1, pkt 2 lit. a,
pkt 3, pkt 5 i pkt 6, art. 4 pkt 1—12, pkt 13 lit. b i c,
pkt 14—25, pkt 27, pkt 28, pkt 29 lit. a, pkt 30—33,
pkt 34 lit. a, pkt 35—39, pkt 42—44 i pkt 46—50, art. 5,
art. 6, art. 12, art. 13, art. 15, art. 16 i art. 31

ustawy nowelizującej, której tekst tu:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/ustawa;z;dnia;25;marca,dziennik,ustaw,2011,075,398.html

Najnowsze wpisy