znikajaca drogowa kasa

skomentuj
piechocinski / 83.31.180.* / 2007-09-26 05:53
Rada Ministrów uchwaliła we wtorek pięcioletni program budowy dróg na kwotę 121 mld zł .
Jak wyjaśniła, dotyczy on budowy i modernizacji dróg, w tym autostrad i dróg szybkiego ruchu, w latach 2008-2012.
Gilowska zaznaczyła, że rząd po raz pierwszy od 1989 roku przeznaczył dodatkowe środki na program budowy dróg. Środki krajowe na inwestycje, pochodzące głównie z budżetu państwa, mają stanowić ponad dwie trzecie wydatków. Jedną trzecią mają stanowić pieniądze z UE.
Program budowy dróg krajowych zakłada powstanie ok. 620 km autostrad budowanych w systemie tradycyjnym, 473 km autostrad w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego, ponad 1.973 km dróg ekspresowych oraz 58 obwodnic o łącznej długości 393 km. Przewiduje także modernizację około 1.163 km dróg krajowych - poinformowało CIR.
Przyjęto, że całkowity limit wydatków budżetowych na realizację programu wyniesie 113 mld 270,2 mln zł. Ze środków Krajowego Funduszu Drogowego przewidziano 7 mld 726,5 mln zł, a ze środków prywatnych i samorządowych 3 mld 300 mln zł.
Uwzględniono również wielkość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Będą to środki ujęte w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, Rozwój Polski Wschodniej, środki z Funduszu Spójności oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łącznie w latach 2008-2012 wyniosą one 34 mld 964 mln zł.
Program uwzględnia szacowane na ponad 26,7 mld zł inwestycje związane z przygotowaniem do Euro 2012. Szczególnie chodzi o odcinki dróg łączące miasta, w których mają się odbyć mecze oraz te odcinki dróg, które zapewnią sprawną komunikację międzyregionalną i międzynarodową.
A któraż to już decyzja w tej sprawie?????????
Polaczek 164 mld
Rada Ministrów RAZ-126
Rada Ministrów DWA -121
Rada Ministrów TRZY –kolejne minus 5 ?
Rada Ministrów no może żeby już się nie zbierała bo skończy się poniżej STO…..
skomentuj

Najnowsze wpisy