Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fundusze krajowe - mieszany / stabilnego wzrostu (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-02 1021,37 1015,46 +0,58% +3,65% - - - - kup on-line
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus PLN 2017-05-19 106,30 106,04 +0,25% +4,55% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 131,30 130,74 +0,43% +7,06% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 123,99 123,36 +0,51% +4,14% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 PLN 2017-05-19 108,97 108,56 +0,38% +7,93% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny PLN 2017-05-19 62,70 62,70 0,00% +1,13% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 31,91 31,79 +0,38% +8,39% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2017-05-19 178,30 177,98 +0,18% +4,32% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2017-05-19 279,92 278,62 +0,47% +5,38% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 119,24 117,98 +1,07% +7,69% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania PLN 2017-05-19 102,87 102,78 +0,09% +2,45% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2017-05-19 108,49 108,05 +0,41% +9,94% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 119,46 119,21 +0,21% +8,97% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 245,66 244,83 +0,34% +8,69% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny PLN 2017-05-19 102,46 102,10 +0,35% +4,87% - - - - kup on-line
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-05-19 292,14 291,30 +0,29% +4,56% - - - - kup on-line
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-05-19 375,42 374,38 +0,28% +9,87% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2017-05-19 32,21 32,09 +0,37% +13,74% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2017-05-19 102,05 101,98 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2017-05-19 257,74 256,39 +0,53% +9,67% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 16,81 16,73 +0,48% +8,80% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 148,27 147,62 +0,44% +8,85% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 271,72 270,59 +0,42% +9,75% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2017-05-19 153,16 152,62 +0,35% +7,84% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 208,54 207,25 +0,62% +14,28% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 111,47 111,25 +0,20% +4,57% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2017-05-19 12,13 12,05 +0,66% +8,40% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 198,66 197,88 +0,39% +7,77% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 160,34 159,82 +0,33% +9,84% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2017-05-19 132,14 130,42 +1,32% +3,72% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum PLN 2017-05-19 1398,21 1383,12 +1,09% 0,00% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 17,54 17,47 +0,40% +6,05% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-05-19 184,00 184,34 -0,18% +12,20% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar PLN 2017-05-19 168,32 167,23 +0,65% +14,65% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2017-05-19 141,84 141,54 +0,21% +4,61% - - - - kup on-line
UniStabilny Wzrost PLN 2017-05-19 175,72 175,10 +0,35% +8,33% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)