Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europe Equity Growth Select PLN 2017-05-19 110,18 109,73 +0,41% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich PLN 2017-05-19 111,69 111,18 +0,46% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-19 115,50 114,25 +1,09% +21,44% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2017-05-19 43,75 43,27 +1,11% 0,00% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich PLN 2017-05-19 1285,79 1293,24 -0,58% 0,00% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2017-05-19 1209,84 1199,51 +0,86% +23,65% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych PLN 2017-05-19 1068,12 1073,35 -0,49% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji PLN 2017-05-19 92,86 91,94 +1,00% +7,79% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2017-05-19 106,36 104,85 +1,44% +14,07% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich PLN 2017-05-19 168,43 167,82 +0,36% +44,18% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2017-05-19 98,95 98,76 +0,19% -0,66% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2017-05-19 95,57 94,53 +1,10% +20,40% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU PLN 2017-05-19 109,35 109,98 -0,57% +24,33% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa PLN 2017-05-19 8,88 8,80 +0,91% +18,56% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2017-05-19 7,90 7,85 +0,64% +13,83% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2017-05-19 174,23 172,67 +0,90% +17,22% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2017-05-19 169,84 168,91 +0,55% +17,73% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2017-05-19 51,19 51,03 +0,31% +9,66% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2017-05-19 113,78 112,54 +1,10% +16,48% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego PLN 2017-05-19 99,60 99,07 +0,53% +17,01% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Rosja PLN 2017-05-19 81,68 80,67 +1,25% +30,52% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Turcja PLN 2017-05-19 102,34 102,12 +0,22% +3,91% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek PLN 2017-05-19 172,21 170,84 +0,80% +33,17% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych PLN 2017-05-19 90,70 90,29 +0,45% +34,43% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2017-05-19 134,48 132,94 +1,16% +15,15% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Nowa Europa PLN 2017-05-19 124,81 121,93 +2,36% +15,92% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Turcja PLN 2017-05-19 66,48 66,09 +0,59% -0,49% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)