Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus PLN 2017-06-19 121,50 121,47 +0,02% +2,00% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał PLN 2017-06-14 1412,88 1411,60 +0,09% +2,73% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus PLN 2017-06-19 167,25 167,21 +0,02% +3,63% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2017-06-19 61,96 61,96 0,00% +4,05% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PLN 2017-06-19 1319,13 1318,94 +0,01% +4,09% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych PLN 2017-06-19 129,42 129,41 +0,01% +4,10% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych PLN 2017-06-19 1500,99 1500,70 +0,02% +5,34% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2017-06-19 129,95 129,94 +0,01% +2,67% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2017-06-19 14,18 14,18 0,00% +2,53% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2017-06-19 1155,47 1155,89 -0,04% +3,20% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-06-19 12,24 12,24 0,00% +2,77% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2017-06-19 11,97 11,97 0,00% +2,57% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Obligacji Korporacyjnych PLN 2017-06-19 135,23 135,21 +0,01% +3,44% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2017-05-05 138,68 138,70 -0,01% +4,91% - - - - kup on-line
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-16 1120,03 1118,95 +0,10% +3,87% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2017-06-19 230,02 229,89 +0,06% +0,05% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2017-06-19 114,96 115,02 -0,05% +1,62% - - - - kup on-line
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-22 103,24 102,86 +0,37% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniLokata PLN 2017-06-19 118,74 118,71 +0,03% +2,08% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniWIBID_Plus PLN 2017-06-19 1719,10 1718,81 +0,02% +2,13% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)