Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 16,38 16,37 +0,06% +2,89% 69,09 68,79 +0,43% -2,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 15,28 15,26 +0,13% +2,34% 64,45 64,13 +0,50% -2,87% kup on-line
BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 185,82 185,75 +0,04% +2,46% 783,81 780,61 +0,41% -1,42% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 31,36 31,34 +0,06% +3,29% 132,28 131,71 +0,44% -1,97% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 11,71 11,71 0,00% +2,81% 49,39 49,21 +0,37% -2,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 10,28 10,28 0,00% +0,78% 43,36 43,20 +0,37% -4,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 10,09 10,09 0,00% +0,20% 42,56 42,40 +0,37% -4,91% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2017-06-19 25,98 25,98 0,00% +2,04% 109,59 109,18 +0,37% -3,16% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-06-19 181,69 181,80 -0,06% -4,01% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-19 201,50 201,33 +0,08% +3,44% - - - - kup on-line
Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 203,73 203,56 +0,08% +2,44% 859,35 855,46 +0,46% -2,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 21,99 22,00 -0,05% +4,56% 92,20 92,13 +0,07% +0,65% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 18,47 18,46 +0,05% +4,29% 77,91 77,58 +0,43% -1,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-19 159,31 159,24 +0,04% +6,61% 601,38 597,10 +0,72% +1,97% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 17,05 17,06 -0,06% +1,43% 71,49 71,44 +0,06% -2,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 20,60 20,61 -0,05% +4,09% 86,37 86,31 +0,07% +0,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 16,03 16,04 -0,06% +1,01% 67,21 67,17 +0,06% -2,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 122,68 122,74 -0,05% +6,89% 514,36 514,00 +0,07% +2,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-19 525,29 525,08 +0,04% +9,81% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)