Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 16,08 16,07 +0,06% +11,36% 67,83 67,53 +0,43% +5,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 17,04 17,04 0,00% +8,54% 71,88 71,61 +0,37% +3,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-06-19 11,81 11,81 0,00% +9,66% 56,92 56,43 +0,87% -5,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 17,97 17,97 0,00% +10,45% 67,83 67,38 +0,67% +5,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 15,13 15,12 +0,07% +10,84% 63,82 63,54 +0,44% +5,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 11,27 11,26 +0,09% +8,05% 47,54 47,32 +0,46% +2,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 16,91 16,90 +0,06% +9,88% 63,83 63,37 +0,73% +5,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 22,13 22,13 0,00% +12,22% 93,35 93,00 +0,37% +6,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 8,44 8,44 0,00% +9,18% 35,60 35,47 +0,37% +3,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-19 10,52 10,52 0,00% +11,44% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 24,74 24,73 +0,04% +11,34% 93,39 92,73 +0,71% +6,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 21,01 21,01 0,00% +11,64% 88,62 88,29 +0,37% +5,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 8,14 8,14 0,00% +8,68% 34,34 34,21 +0,37% +3,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 23,49 23,48 +0,04% +10,75% 88,67 88,04 +0,71% +5,92% kup on-line
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging C Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 584,74 585,32 -0,10% +2,19% 2466,49 2459,81 +0,27% -1,69% kup on-line
BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-06-19 85,04 85,26 -0,26% +7,33% 321,02 319,70 +0,41% +6,08% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 22,61 22,54 +0,31% +8,70% 95,37 94,72 +0,68% +3,16% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 14,27 14,27 0,00% +5,70% 60,19 59,97 +0,37% +0,32% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 20,36 20,35 +0,05% +7,84% 76,86 76,31 +0,72% +3,14% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 21,49 21,41 +0,37% +8,32% 90,65 89,98 +0,75% +2,80% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 8,41 8,44 -0,36% +10,51% 31,75 31,65 +0,31% +5,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 14,13 14,10 +0,21% +17,95% 53,34 52,87 +0,89% +12,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-19 35,51 35,43 +0,23% +17,31% 134,05 132,85 +0,90% +12,20% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-06-19 36,18 36,22 -0,11% +6,32% 136,58 135,81 +0,56% +1,68% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-06-19 10,92 10,91 +0,09% +7,91% 46,06 45,85 +0,46% +2,41% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-06-19 13,13 13,15 -0,15% +6,83% 49,56 49,31 +0,52% +2,18% kup on-line
Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 127,22 127,18 +0,03% +9,10% 536,63 534,47 +0,40% +3,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 113,70 113,79 -0,08% +9,63% 479,60 478,20 +0,29% +4,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 117,81 117,89 -0,07% +11,73% 444,72 442,05 +0,60% +6,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 110,92 111,01 -0,08% +9,08% 467,87 466,52 +0,29% +3,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 115,00 115,08 -0,07% +11,16% 434,11 431,51 +0,60% +6,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-19 82,80 82,86 -0,07% +4,92% 312,56 310,70 +0,60% +0,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 117,60 117,56 +0,03% +4,58% 496,05 494,05 +0,41% -0,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 121,50 121,45 +0,04% +6,42% 458,65 455,40 +0,71% +1,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 114,69 114,66 +0,03% +4,04% 483,77 481,86 +0,40% -1,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 118,57 118,53 +0,03% +5,89% 447,59 444,45 +0,71% +1,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-19 91,42 91,39 +0,03% +1,04% 345,10 342,69 +0,71% -3,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 28,92 28,93 -0,03% +4,52% 121,99 121,58 +0,34% -0,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 27,92 27,93 -0,04% +6,48% 105,39 104,73 +0,64% +1,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 19,49 19,49 0,00% +0,41% 82,21 81,91 +0,37% -4,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-06-19 9,94 9,94 0,00% +2,26% 37,52 37,27 +0,67% -2,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 27,76 27,77 -0,04% +4,09% 117,09 116,70 +0,34% -1,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-19 119,43 119,46 -0,03% +6,26% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 26,74 26,75 -0,04% +6,07% 100,94 100,30 +0,64% +1,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 12,77 12,78 -0,08% 0,00% 53,87 53,71 +0,29% -5,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-19 9,58 9,59 -0,10% +1,91% 36,16 35,96 +0,57% -2,53% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 2,66 2,66 0,00% 0,00% 10,04 9,97 +0,67% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-06-19 2,52 2,52 0,00% 0,00% 9,51 9,45 +0,67% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)