Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 17,00 16,85 +0,89% +18,72% 71,71 70,81 +1,26% +12,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 17,26 17,13 +0,76% +19,94% 72,80 71,99 +1,13% +13,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 16,52 16,39 +0,79% +19,11% 69,68 68,88 +1,17% +13,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-19 12,13 12,03 +0,83% +21,18% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-19 488,07 483,09 +1,03% +24,20% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 113,30 112,86 +0,39% +16,92% 477,91 474,29 +0,76% +10,97% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 53,54 53,33 +0,39% +9,00% 225,84 224,12 +0,77% +3,45% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2017-06-19 89,81 89,45 +0,40% +10,89% 339,02 335,41 +1,08% +6,06% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 108,45 108,03 +0,39% +16,34% 457,45 454,00 +0,76% +10,41% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 51,29 51,09 +0,39% +8,46% 216,35 214,71 +0,76% +2,93% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)