Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych +0,47% +1,40% +2,33% +3,20% +2,76%      
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych Plus +0,05% +0,02% +0,16% +0,48% +1,98% +5,91% +5,70%  
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,37% +0,55% +0,93% +1,09% +1,27% +1,40% +2,04% +3,61%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) +1,35% +2,59% +3,94% +2,55% +2,47% +2,34% +5,33% +18,51%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu +0,60% +1,66% +3,09% +3,46% +0,69% -0,34% +1,30% +10,20%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus +1,02% +1,17% +3,72% +4,89% +12,84% +5,74% -2,23% +5,48%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych +0,39% +1,09% +2,11% +2,68% +2,46% +1,11% +2,68%  
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu +0,64% +1,16% +2,45% +2,00% +0,53% +0,54% +2,72% +7,83%
Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) -1,36% -1,36% +0,22% +2,83% +2,81% +0,02% +1,83% +6,25%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniDolar (USD) +1,45% -0,10% +1,63% +3,23% +13,90% +8,12% -1,69% +4,17%
Data aktualizacji: 2019-04-24, Źródło danych: Notoria