Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych +0,23% +0,27% +1,17% +7,46% +5,57% +9,23% +11,22%  
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych Plus +0,05% +0,02% +0,16% +0,48% +1,98% +5,91% +5,70%  
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) +1,25% -3,18% -4,41% -9,47% -1,67% +4,03% +8,88% +12,85%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych   +0,36% +0,91% +7,27% -3,36% -1,39% -0,77% -0,26%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) +0,74% +2,81% +3,14% +18,66% +0,28% +3,16% +3,34% +4,90%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu +0,60% +2,55% +2,82% +14,67% -2,18% +0,78% +3,01%  
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus +2,33% -2,03% -2,27% +5,40% -2,23% +4,77% +9,55% +9,73%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych +0,66% +1,26% +1,86% +6,30% +1,46% +4,38% +6,15% +5,28%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu +0,71% +2,28% +2,77% +15,70% +1,96% +3,56% +3,97% +3,70%
Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) -1,36% -1,36% +0,22% +2,83% +2,81% +0,02% +1,83% +6,25%
Data aktualizacji: 2020-09-21, Źródło danych: Notoria