Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Agio Akcji Plus
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w udziałowe papiery wartościowe. (Do 30%) aktywów stanowią jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Akcji Plus +12,31% +9,24% +5,11% +11,62% +5,19% +3,05% -0,87% -12,67%
Prowizje pobierane przez fundusz: Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.