Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Agio Agresywny Spółek Wzrostowych
Inwestycje funduszu: Agio Agresywny Spółek Wzrostowych
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w akcje, (do 30%) w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz lokaty.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Agresywny Spółek Wzrostowych +6,91% +9,55% +5,75% +18,48% +10,08% +10,57% +10,33% -8,16%
Prowizje pobierane przez fundusz: Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.