Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus
Inwestycje funduszu: Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus
Typ funduszu Krajowy - mieszany / zrównoważony (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz (do 60%) aktywów inwestuje w akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze. (Do 60%) aktywów inwestowanych jest w instrumenty dłużne, w tym emitowane przez przedsiębiorstwa, a także w depozyty bankowe. Subfundusz lokuje (do 60%) aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus +0,60% +0,73% +0,73% +1,89% +12,37% +7,21% +6,04% -0,38%
Prowizje pobierane przez fundusz: Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.