Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Agresywny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Alior Agresywny
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w instrumenty udziałowe (dopuszczone do publicznego obrotu), akcje i kwity depozytowe. (Do 30%) aktywów inwestowane jest w instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Agresywny +0,59% +11,99% +15,05% -8,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Agresywny
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.