Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Aktywna
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Alior Fundusz Funduszy Strategia Aktywna
Inwestycje funduszu: Alior Fundusz Funduszy Strategia Aktywna
Typ funduszu Krajowy - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 65%) aktywów w fundusze dłużne i gotówkowe, (od 35%) w fundusze, które inwestują w instrumenty udziałowe lub prowadzą politykę opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Fundusz Funduszy Strategia Aktywna -0,15% +1,66% +6,23% +4,71% +19,12% +10,48% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Aktywna
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.