Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Allianz Stabilnego Wzrostu
Inwestycje funduszu: Allianz Stabilnego Wzrostu
Typ funduszu Krajowy - mieszany / stabilnego wzrostu (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 40%) aktywów w akcje i inne instrumenty oparte o akcje, (od 50%) w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i NBP jak też przez innych emitentów.
Minimalna wpłata 200 PLN
Opłata za zarządzanie 3,5%
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Stabilnego Wzrostu +0,37% +2,73% +3,92% +4,14% +11,91% +24,91% +27,52% +22,85%
Prowizje pobierane przez fundusz: Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 9999,99 PLN 3,00 %
10000,00 25000,00 PLN 2,50 %
25000,00 50000,00 PLN 2,00 %
50000,00 100000,00 PLN 1,50 %
100000,00 250000,00 PLN 1,00 %
250000,00 500000,00 PLN 0,75 %
500000,00 - PLN 0,50 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 9999,99 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 250000,00 PLN -
250000,00 500000,00 PLN -
500000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.