Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Allianz PIMCO Global High Yield Bond
Inwestycje funduszu: Allianz PIMCO Global High Yield Bond
Typ funduszu Krajowy - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje aktywa w tytuły uczestnictwa Subfunduszu PIMCO Global Investor Series Global High Yield Bond Fund koncentrujacego się na inwestycjach w wysokodochodowe obligacje emitentów z całego świata.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz PIMCO Global High Yield Bond +0,55% +1,88% +3,57% +5,87% +0,50% +4,03% +9,06% +7,23%
Prowizje pobierane przez fundusz: Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 9999,99 PLN 2,50 %
10000,00 25000,00 PLN 2,40 %
25000,00 50000,00 PLN 2,25 %
50000,00 100000,00 PLN 2,00 %
100000,00 250000,00 PLN 1,75 %
250000,00 500000,00 PLN 1,50 %
500000,00 - PLN 1,40 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 9999,99 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 250000,00 PLN -
250000,00 500000,00 PLN -
500000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.