Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Allianz Zbalansowana Multistrategia
Inwestycje funduszu: Allianz Zbalansowana Multistrategia
Typ funduszu Krajowy - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna (Od 65%) aktywów subfunduszu inwestowanych jest w tytuły funduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50. (Do 35%) aktywów inwestowana jest w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Zbalansowana Multistrategia +1,46% +3,10% +6,02% +8,03% +20,25% +9,68% +22,45% +20,14%
Prowizje pobierane przez fundusz: Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.